Trešdien, 25.novembrī, Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Atkarību profilakses centrā bija ieradies Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs, lai pie centra svinīgi pasniegtu brīvprātīgajam Guntim Ivanovskim Tieslietu ministrijas apbalvojumu "Cilvēks cilvēkam" par pašaizliedzīgu darbu ar ieslodzījumā un probācijas uzraudzībā esošiem klientiem un ieguldījumu resocializācijas procesa veicināšanā un popularizēšanā Liepājā, informē Liepājas Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Tā kā Guntis Ivanovskis ilgus gadus aktīvi darbojas arī kā brīvprātīgais Atkarību profilakses centrā, Liepājas Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska pasniedza Guntim Ivanovskim arī Sociālā dienesta Pateicības rakstu par  aktīvu darbu sabiedrības izglītošanā atkarību profilakses jautājumos un atbalsta grupu vadīšanu atkarīgajām personām,  mazinot atkarību radīto seku izplatību Liepājā.   

Sadarbību ar Liepājas pilsētas domes Sociālo dienestu Guntis Ivanovskis uzsāka jau 2007.gadā, darbojoties kā brīvprātīgais Sociālās rehabilitācijas centrā bijušajiem ieslodzītajiem. Kopš 2009. gada viņš sadarbojas ar Atkarību profilakses centru (agrāk – Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punktu), vadot  atbalsta grupas atkarīgām personām.  

Sadarbībā ar Atkarību profilakses centra speciālistiem Guntis uzstājies ar lekcijām, vadījis seminārus un interaktīvas nodarbības par atkarību, līdzatkarības un HIV/AIDS jautājumiem Liepājas un tuvākās apkārtnes vispārizglītojošās skolās kā skolēniem, tā vecākiem un pedagogiem, arī jauniešiem Liepājas Valsts tehnikumā un Liepājas "Jauniešu mājā", studentiem Liepājas Universitātē un citur.

Guntis  vadījis semināru par jauniešu atkarībām visas Latvijas jaunatnes lietu speciālistiem Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā seminārā, piedalījies Iekšlietu ministrijas projekta "Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un Austrumeiropā" darba grupā.

Gunta Ivanovska "stiprā puse" ir individuālās konsultācijas, savā ikdienas praksē ar cilvēkiem izmantojot spēka jeb stipro pušu pieeju un resiliences perspektīvu, ko viņš sniedz gan Atkarību profilakses centra klientiem, gan Liepājas cietumā apcietinātajiem.

Sadarbība ar Liepājas cietumu tika uzsākta 2018. gadā projekta "PROTI un DARI!" ietvaros, kura mērķauditorija ir jaunieši, kuri nemācās un nestrādā. Ar ieslodzījumā esošajiem jauniešiem Guntis Ivanovskis sadarbojas kā mentors un personīgās izaugsmes praktiķis, viņš sniedz mentora pakalpojumus arī tiem Liepājas cietuma ieslodzītajiem, kuriem diagnosticēta HIV infekcija.

Ikgadējais apbalvojums "Cilvēks – cilvēkam" kopš 2029. gada izveidots Tieslietu ministrijas Eiropas Sociālā fonda projektā "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā (2019–2021)".