Trešdien, 14.decembrī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) telpās tika sveikti VBTAI organizētā konkursa finālisti, viņu vidū divas DALP 5.vidusskolas skolotājas.

Konkursa pedagogiem par labāko klases audzināšanas stundu gaitā skolotāji tika aicināti sūtīt savu klases audzināšanas stundu aprakstus un dokumentējumus. Konkursa mērķis bija dot iespēju pedagogiem radošā un atraktīvā formā runāt par jaunajiem izaicinājumiem skolas un klases vidē (cieņa un savstarpējo attiecību kultūra, vardarbība un mobings, iecietības un empātijas veicināšana utt.) un radīt mācību materiālu, kas varētu būt noderīgs arī citiem skolotājiem.

Konkursā tika organizēts kustības "Draudzīga skola" ietvaros un tajā tika saņemts vairāk nekā 50 pedagogu darbu, ko izvērtēja VBTAI, Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts Izglītības satura centra pārstāvji.

1. līdz 4.klašu grupā uzvarēja Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra skolotājas Artas Pavāres konkursam iesūtītais darbs, Izcilības rakstu saņēma Babītes vidusskolas skolotājas Agnijas Dancītes darbs, bet Atzinības raksti tika Bauskas sākumskolas pedagoģei Daigai Eimusai un Aglonas vidusskolas pedagoģei Ritai Ivbulei.

5. līdz 9. klašu grupā vērtēšanas komisija par labāko atzina Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas pedagoģes Gita Zommeres darbu. Izcilības rakstu saņēma Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskolas skolotājas Ineses Ludes klases audzināšanas stundas projekts, bet Atzinības rakstus – Balvu pamatskolas skolotājas Ingas Bukšas un Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas skolotājas Kitijas Pinkovskas darbi.

Vidusskolu un profesionālās izglītības skolu grupā uzvarēja Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas skolotāja Ina Tenberga, bet Izcilības rakstu tās pašas vidusskolas pedagoģe Ineta Pugoviča. Savukārt ar Atzinības rakstu tika apbalvots Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotājas Ingas Strodes konkursam iesūtītais darbs.