Līdz 15.decembrim Liepājā deklarētās ģimenes ar bērniem, kuras audzina četrus un vairāk bērnus, bērnus invalīdus un aizbildnībā esošus bērnus, aicinātas pieteikties Sociālajā dienestā svētku pabalsta  saņemšanai Ziemassvētkos, informē Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests.

Ziemassvētku pabalstu 15 eiro apmērā par katru bērnu var saņemt ikviena ģimene, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Liepājā un kura audzina četrus vai vairāk bērnus, bērnu invalīdu un aizbildnībā esošu bērnu.

Bērns var saņemt pabalstu līdz 18 gadu vecumam, t.i., pilngadības sasniegšanai. Savukārt iespēju ģimenei kvalificēties kā daudzbērnu ģimenei dod visi bērni, kuri līdz 24 gadu vecumam mācās vai studē.

Lai saņemtu pabalstu, līdz 15. decembrim jāpiesakās Sociālajā dienestā izmantojot vienu no iespējām: aizpildot pieteikumu elektroniski vietnē pieteikumi.liepaja.lv vai nogādājot aizpildītu iesnieguma veidlapu (kura atrodama mājas lapā liepaja.lv un pie Sociālā dienesta ieejas) E. Veidenbauma ielā 3 pie ieejas durvīm novietotajā pasta kastītē. Iesniegumu var sūtīt arī pa pastu (adrese: E. Veidenbauma iela 3, Liepāja), vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu nosūtīt uz e-pastu socialais.dienests@liepaja.lv

Ziemassvētku pabalstu izmaksās mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ieskaitot pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā.

Šogad Liepājas pašvaldība piešķīrusi līdzekļus 22 500 eiro apmērā, lai Ziemassvētkos sniegtu materiālu atbalstu Liepājā deklarētajām ģimenēm ar bērniem, kurām tas visvairāk nepieciešams. Plānots, ka pabalstu svētkos varētu saņemt ap 1500 bērnu.