Trešdien, 22.septembrī, Liepājas florbola klubs "Kurši" viesojās Liepājas pilsētas domes sociālā dienesta bērnunamā, lai kopā aizvadītu florbola treniņu un iedvesmotu bērnus nodarboties ar sportu, dāvinot bērniem arī florbola inventāru. Pasākums notika biedrības "Taureņa efekts" projekta "Sports vieno" ietvaros.

Sportiskās aktivitātes vadīja FK "Kurši" vārtsargs un jaunatnes treneris Normunds Krūmiņš. Pasākuma laikā bērni iesaistījās dažādās sporta aktivitātēs un uzzināja vairāk par sporta veidu florbols. Treneris pastāstīja par to, kā norisinās florbola treniņi, radot bērnos interesi nodarboties ar sportu un izaicināt sevi nākotnē.

"Bērni un pusaudži šajos dīvainajos laikos saskaras ar grūtībām, kādas rodas ierobežoto iespēju dēļ, tāpēc kopā pavadītajā laikā centos parādīt, cik daudz prieka un pozitīvu brīžu spēj sniegt sportiskās aktivitātes," saka N.Krūmiņš. "Vairums bērnu ar patiesu aizrautību un degsmi darbojās kopīgajā treniņā, tāpēc esmu drošs, ka florbola inventārs arī turpmāk tiks likts lietā!"

Tāpat Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Bērnunama vecākā sociālā darbiniece Sendija Zikmane pozitīvi vērtē projekta "Sports vieno" pasākumu, paužot: "Bērniem ir svarīgi justies redzētiem, uzklausītiem, atbalstītiem un piederīgiem. Personīgi apciemojumi, kuros ir ieguldīta interese, enerģija un emocijas ir daudz nozīmīgāk par pašu dāvinājumu. Šādos pasākumos bērni un jaunieši apgūst cieņu, citu cilvēku respektēšanu, komandas darbu un gūst pozitīvas emocijas. Esam pateicīgi FK "Kurši" par viesošanos, kā arī biedrībai "Taureņu efekts" un Latvijas Florbola savienībai par šāda projekta realizēšanu. Mums ir gandarījums redzēt bērnos prieku pēc pasākuma un vēlmi atbildīgi izturēties pret jauniegūto inventāru, ko bērni arī turpmāk liks lietā brīvajos brīžos."

Biedrības "Taureņa efekts" projekts "Sports vieno" palīdz bērniem un jauniešiem no bērnu aprūpes namiem attīstīt un sasniegt jaunus mērķus, radot interesi par dažādām jomām. Šī projekta ietvaros tiek organizētas dažādas aktivitātes, iepazīstinot ar sporta ikdienu, kur caur interesantiem pasākumiem, treniņiem un sacensībām, tiek sekmēta viņu izpratne par florbolu, veicināta fiziskā attīstība, nodrošinot iespēju vērot florbola čempionātu spēles, lai mācītos no profesionāliem sportistiem. Projektu "Sports vieno" organizē biedrība "Tauriņa efekts" sadarbībā ar Latvijas Florbola savienību, savukārt projekta galvenie atbalstītāji ir veikalu tīkls "ELVI" un degvielas uzpildes staciju tīkls "Virši A".

Šajā rudenī plānoti vēl deviņi bērnu aprūpes namu apmeklējumi projekta "Sports vieno" ietvaros. Florbola komandas no dažām Latvijas pilsētām ciemojas bērnunamos Rīgā, Valmierā, Ventspilī, Tukumā un Madonā. Kopumā desmit bērnunamos notiek florbolistu vizītes ar sportiskām aktivitātēm, un tiek dāvināti desmit florbola inventāru komplekti. Florbola komplektus veido nūjas, bumbiņas, vārti un cits inventārs, kas bērniem noderēs, lai turpmāk pilnvērtīgi varētu baudītu florbola spēles.

Par biedrību "Taureņa efekts"
Biedrība "Taureņa efekts" kopš 2009.gada realizē sabiedriskā labuma projektus. Pašreiz aktīvi ir tādi projekti, kā "Taureņa efekts", kuras mērķis ir palīdzēt bērniem, kuri aug bērnunamā, atrast savu nākotnes profesiju; "Lote" - rokdarbi, ko veidojuši tie, kuriem sarežģīti iekļauties darba tirgū - cilvēki ar īpašām vajadzībām, jaunās māmiņas un sirmgalvji; "Sports Vieno!" - projekts ar mērķi palīdzēt jauniešiem no bērnunamiem ieviest savā dzīvē sportu, tādējādi motivējot tiekties uz jauniem mērķiem. Plašāka informācija par biedrību un projektiem www.taurenaefekts.lv.