Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) skolu sektora ietvaros īstenotais Eiropas Savienības "Erasmus+" programmas projekts sekmējis vispārējās vidējās izglītības pedagogu un administrācijas profesionālo pilnveidi, lai turpmāk īstenotu vēl efektīvu mācību procesu un sekmētu izcilību, informē MIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola.

Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) projekts "Vispārējās vidējās izglītības personāla kapacitātes stiprināšana PIKC LMMDV" Nr.2021-1-LV01-KA122-SCH-000014983 tika īstenots periodā no 2021.gada 1.decembra līdz 2023.gada 31.maijam.  Kopumā projektā iesaistījās 22 dalībnieki, kuri guva bagātīgu pieredzi un jaunas zināšanas, jo tika nodrošināta iespēja īstenot deviņas mobilitātes, kas ietvēra sešus kursus un trīs darba ēnošanas.

Galvenais projekta mērķis bija stiprināt vispārējās vidējās izglītības pedagogu un administrācijas profesionālo pilnveidi, lai nodrošinātu efektīvu mācību procesu un veicinātu izcilību skolā. Projekta ietvaros tika īstenotas dažādas aktivitātes, kas nodrošināja dalībniekiem daudzveidīgas zināšanas un labās prakses pārnesi.

Dalībnieki piedalījās dažādos kursos Īrijā un Spānijā, piemēram, "English for teachers A2, B1", "Intensive English Course", "Design Thinking for Educators", "Innovative Methodologies for Teaching & Learning" un "A European School for All Children". Šie kursi palīdzēja pilnveidot pedagogu angļu valodas prasmes, paplašināt vārdu krājumu un uzlabot izrunu. Tāpat dalībnieki apguva inovatīvas metodes mācīšanai un mācīšanās procesa uzlabošanai, kā arī iepazinās ar iekļaujošās izglītības principiem.


Projekta ietvaros tika organizētas arī darba ēnošanas aktivitātes Somijā, Francijā un Spānijā, kurās dalībnieki vēroja partnerskolu pedagogu darbu un metodes mācību satura apgūšanai, izglītojamo iesaistei un darba efektivitātei. Tās ļāva iegūt ieskatu dažādās izglītības sistēmās un veicināja Eiropas kultūras daudzveidības izpratni un svešvalodu mācīšanu.

Rezultātā dalībnieki ne tikai papildināja savas profesionālās zināšanas, bet arī veidoja jaunus kontaktus ar citu Eiropas skolu pārstāvjiem. Projekta īstenošanas gaitā tika apgūtas stratēģijas problēmu analīzei, mērķauditorijas iedziļināšanai, risinājumu prototipēšanai un pārbaudei. Tika izpētīti arī rīki, kas palīdzēja radīt audzēkņiem atbilstošu mācību saturu un pieredzi aktīvā mācību vidē.

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogi ieguva plašākas zināšanas un pieredzi, kas ļaus turpināt aktīvu darbu nākotnē, gan projektu aktivitāšu īstenošanā, gan specifiskāka satura apguvē. Projekts arī sekmēja iekļaujošās izglītības principu izpratni un veicināja Eiropas un starptautisko sadarbību izglītības jomā.

LMMDV ir nozīmīga izglītības iestāde, kas piedāvā mācību programmas mūzikā, mākslā un dizainā. Skola ir ieguvusi atzinību arī starptautiskā līmenī, piedaloties dažādos projektos un aktivitātēs, kas papildina audzēkņu izglītību un sniedz iespēju pedagogiem pilnveidot savas prasmes un zināšanas.