Ar 20.decembra domes sēdes lēmumu pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces amatā apstiprināta Dagmāra Bezļepkina.

Līdz šim viņa pildīja vietnieces pienākumus, bet ar 2019.gada 2.janvāri būs oficiāli iecelta amatā.

Dagmāra Bezļepkina pašvaldības iestādē "Liepājas dzimtsarakstu nodaļa" strādā no 1987.gada. 2017.gada 1.jūlijā viņa tika iecelta par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces pienākumu izpildītāju. Šobrīd Bezļepkina ir ieguvusi jurista palīga kvalifikāciju un līdz ar to atbilst Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12.panta trešajā daļā minētajām prasībām un var tikt apstiprināta par vadītājas vietnieci.