8.decembrī Saeimas apstiprinājusi Didzi Aktumani par apgabaltiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Liepājas pilsētas tiesas tiesneša amata.

Darbu Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā tiesnesis uzsāks 15.decembrī.

Aktumaņa kopējais darba stāžs jurista profesijā ir vairāk kā 22 gadi. Tiesu sistēmā viņš strādājis jau kopš 1995.gada, ieņemot Liepājas rajona prokuratūras prokurora amatu. 2005.gadā Aktumanis iecelts Liepājas tiesas tiesneša amatā, un pēdējos sešus gadus viņš pildījis arī Liepājas tiesas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. Tiesnesis specializējies krimināllietu un administratīvo pārkāpumu lietu iztiesāšanā.