Ar pilsētas domes lēmumu, sākot ar 31.augustu, no amata atbrīvota Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Delfīns" vadītāja Nora Strode, un ar 1. septembri šajā amatā iecelta Kristīna Strauta.


Pašvaldības 3.jūnijā izsludināja atklātu konkursu uz Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Delfīns" vadītāja amatu, un Kristīna Strauta atklātā konkursā tika atzīta par piemērotāko pretendenti iestādes vadītāja amatam. Amatam bija pieteikušies un uz sarunu klātienē tika aicināti trīs pretendenti, kurus vērtēja komisija, kurā bija gan pašvaldības, gan Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieki. Kristīna Strauta ieguva vislielāko punktu skaitu un saņēma augstāko vērtējumu, līdz ar to tika atzīta par piemērotāko kandidatūru apstiprināšanai domes sēdē. Amata pienākumus K.Strauta uzsāks pildīt ar 1.septembri.


Strautai ir vairāk nekā 22 gadu darba pieredze izglītības nozarē, strādājot gan kā pedagogam, gan kā direktora vietniecei mācību jomā Liepājas 7. vidusskolā, kā arī darbojoties kā izglītības projektu koordinatoram un piedaloties starptautiskos izglītības nozares pētījumos. Pozitīvi vērtējama prasme strādāt komandā, sadarboties ar kolēģiem, audzēkņiem un viņu vecākiem.


Ieguvusi augstāko izglītību pedagoģijā (speciālās pirmsskolas, speciālās skolas skolotāja un logopēda kvalifikācija), kā arī profesionālo maģistra grādu programmā “Vadības zinības” Liepājas Universitātē. Zināšanas papildinātas, apmeklējot nozares kursus un seminārus.


Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Delfīns” atrodas Elizabetes ielā 4, to apmeklē 244 izglītojamie 12 grupās no 2 – 7 gadu vecumam.


Līdzšinējā izglītības iestādes vadītāja darba attiecības lūdza izbeigt uz savstarpējās vienošanās pamata.

Deputāti arī pieņēma lēmumu uz laiku no 22. augusta Liepājas Liedaga vidusskolas direktores pienākumus uzticēt Jeļenai Mironovai, jo skolas direktore Inga Zeide atradīsies četru mēnešu ilgstošā prombūtnē.