Apskatot amatpersonu deklarācijas par 2019. gadu, būtu jāielūkojas arī trešā domes priekšsēdētāja vietnieka – Ata Dekšņa – deklarācijā.


Deksnis deklarējis virkni amatu gan pašvaldībā, gan ārpus tās. Pašvaldībā tie ir deputāts, Mērķdotāciju interešu izglītībai sadales komisijas priekšsēdētājs, Izglītības komisijas priekšsēdētājs, Kultūras lietu komisijas priekšsēdētājs, Nometņu projektu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētājs, Mērķdotāciju sadales sportā komisijas priekšsēdētājs, Stipendiju piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs, Zemes komisijas loceklis. Deksnis ir arī valdes loceklis garāžu īpašnieku kooperatīvajā sabiedrībā "LočiI 97", valdes loceklis biedrībā "liepājnieki", draudzes sekretārs Liepājas baptistu Pāvila draudzē, kā arī padomes loceklis akciju sabiedrībā "Liepājas autobusu parks".


Vicemēra deklarētie īpašumi ir zeme un ēkas Tadaiķu pagastā, zeme un dzīvoklis Liepājā, kā arī kopīpašumā būve Liepājā.


Dekšņa īpašumā ir arī vieglā automašīna "VW Passat 2002".


Ienākumus Deksnis pērn guvis pašvaldībā – 28 992, 16 eiro (2018. gadā – 28 907, 94) un akciju sabiedrība "Liepājas autobusu parks" – 12 613, 92 eiro (2018. gadā –    11 037, 18).

Deksnis arī deklarējis parādsaistības, kuru apmērs pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas: 12 838, 75 eiro un 29 172, 96 eiro, kas ir nedaudz mazāk, nekā gadu iepriekš (13 914, 89 eiro un 31 870, 47 eiro).


Deksnis arī atzīmējis, ka viņam ir uzkrāti līdzekļi privātajos pensiju fondos.