AS "Latvijas Valsts meži" ziedojums sociālajai jomai 300 000 eiro apmērā piešķirts 85 sabiedriskā labuma organizācijām, tostarp "Dēklai" un Liepājas Neredzīgo biedrībai.

Ziedojums sociālajai jomai aptver visu Latviju, tajā skaitā Liepāju –  "Latvijas Valsts mežu" atbalsta saņēmēju vidū ir arī Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība "Dēkla", kurai piešķirti 2000 eiro, un Liepājas Neredzīgo biedrība, kas saņems 8000 eiro lielu atbalstu.

Vislielāko atbalstu saņēmusi bezpeļņas brīvprātīgo biedrība "BEZVESTS.LV" (12 000 eiro) un atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem (10 189 eiro).

Piektdien, 27. februārī, 85 sociālās jomas projektiem piešķirts AS "Latvijas Valsts meži" 300 000 eiro ziedojums, nodrošinot palīdzību teju 60 tūkstošiem cilvēkiem visā Latvijā, portālu informēja Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta.

Kopumā konkursā tika saņemti pieteikumi no 201 sabiedriskā labuma organizācijas par kopējo summu 1,6 miljoni eiro.

Šogad ziedojums tika sadalīts četrām sociālās palīdzības jomām: sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām; bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām; sabiedrības grupu integrācijai; pensijas vecuma cilvēkiem cienīga un aktīva dzīvesveida atbalstam.

Kopumā, atbalstot 85 iniciatīvas visā Latvijā, tiks nodrošināta 287 personas nodarbinātība un iesaistīti 696 brīvprātīgie palīgi.

Sociālajā jomā "Latvijas Valsts mežiem" sadarbības memorands noslēgts ar nodibinājumu Ziedot.lv, Latvijas Bērnu fondu un Latvijas Samariešu apvienību, kas organizē konkursa norisi un uzrauga ziedojuma izlietojumu.