Gada nogalē, turpinoties 2023. gada pavasarī pašvaldības aizsāktajai NVO izaugsmes inkubatora programmai, sācies nākamais inkubācijas posms, kurā apstiprināta 15 Liepājas biedrību dalība. Programmas mērķis ir stiprināt Liepājā esošo nevalstisko organizāciju kapacitāti un veicināt iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību dažādos pilsētai būtiskos attīstības procesos, informēja Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Dalībai NVO izaugsmes inkubatoram tika saņemti 20 organizāciju pieteikumi. Izvērtējot biedrību pieteikumus programmas mērķim un noteiktajiem atlases kritērijiem, tika izvēlētas 15 organizācijas piecās prioritārajās jomās:

• kultūras jomu pārstāvēs biedrības: "Liepājas rezidenču un kultūras centrs", "Mākslas kolēģi", "Baringtons K2" un "ASTE";
• IT, uzņēmējdarbības veicināšanas un izglītības jomā darbosies biedrība "Mana profesija";
• vides, pilsētvides un kopienu attīstības jomu pārstāvēs biedrība "Radi Vidi Pats",
• bērnu un jauniešu jomu pārstāvēs biedrības: "NABBA" un "Līvupes pamatskolas skolēnu vecāku biedrība";
• sociālo, veselības un sporta jomu pārstāvēs biedrības: "Libava City", "Tabitas sirds", "Sociale.lv", "Miera osta", "Patvērums ģimenei", "SPURTS" un "Dēkla".

Papildinot NVO izaugsmes inkubatora pilotprojekta programmu, šajā inkubācijas ciklā īpaša uzmanība tiks veltīta ne vien dažādu Latvijas un starptautisku projektu programmu finansējuma apzināšanas un apgūšanas prasmju pilnveidē, bet arī biedrību darbības mērķu un stratēģijas noteikšanā, cilvēkresursu piesaistē, pakalpojumu attīstībā, sponsoru un ziedojumu piesaistē. Pagarināts arī inkubācijas darbības laiks, sniedzot biedrībām iespējami plašāku praktisko atbalstu – inkubatora programma norisināsies līdz 24. gada 31. martam.

Vienlaikus arī šajā inkubācijas ciklā tiks saglabāta mentoru, nozares profesionāļu piesaiste un individuāla konsultēšana visā programmas darbības laikā; NVO izaugsmes inkubatora norises laikā tiks īstenotas arī trīs visu dalībnieku kopīgas tikšanās – pirmā no tām norisināsies 11.janvārī. NVO izaugsmes inkubatora norisi īsteno Liepājas valstspilsētas pašvaldība sadarbībā ar biedrību "Impact Hub".

Saskaņā  ar "Lursoft" datiem Liepājā 2022. gadā reģistrētas 1 174 biedrības, 41% jeb 478 biedrības ir saistītas ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, 59% jeb 696 biedrības darbojas citās jomās. No minētajām 696 biedrībām tikai 12% ir ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kas liecina par organizācijas spēju nodrošināt biedrības vai nodibinājuma tekošos izdevumus. 88% NVO darbojas uz ziedojumu, dotāciju un projektu pamata.