Pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" telpās pašvaldība aicināja 26 uzņēmumu un iestāžu vadītājus un pārstāvjus, kuros šovasar nodrošināja darba vietas 300 skolēniem.

Liepājā šovasar ar pašvaldības finansiālu atbalstu algotu darbu divas nedēļas varēja strādāt 200 skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem. Darba vietas piedāvāja arī Nodarbinātības valsts aģentūra, iesaistot darbā 100 skolēnus no 15 līdz 20 gadiem. Kā atzina domes Attīstības pārvaldes eksperte nodarbinātības jautājumos Aija Saldovere, tie bija arī 300 jauni darbinieki un papildus darba slodze pilsētas uzņēmējiem vasaras periodā, jo katram jānoformē dokumenti, jāiepazīstina ar veicamo darbu, jāpamāca, jāpaslavē utt.

Paldies darba devējiem teica domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš, Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova, atzīstot, ka tieši darba devējiem ir liela loma bērnu pirmās darba pieredzes veidošanā. "Skolēni, strādājot vasarā, gūst sapratni, ka katrs eiro ir jānopelna", atzina Molčanova.

"Redzam, ka lielai daļai skolēnu ir vēlme vasaras brīvlaiku pavadīt lietderīgi, strādājot gan privātajā, gan pašvaldības sektorā. Tāpēc meklēsim papildus finanšu resursus, lai nākošgad varētu strādāt pēc iespējas vairāk skolēnu. Pilsētai tas ir svarīgi, jo projekta "Skolēnu nodarbinātība vasarā" ietvaros skolēniem ir iespēja ne tikai nopelnīt savu pirmo naudiņu, bet arī tuvāk iepazīt dažādas profesijas," atzina Gunārs Ansiņš.

Lielākie darba devēji skolēniem aizvadītajā vasarā bijuši uzņēmums "Lauma Lingerie", "Liepājas papīrs", zemnieku saimniecība "Verbeļnieki", Komunālā pārvalde, veikals "Maxima" u.c. Darba vietas skolēniem no 13 līdz 14 gadiem bija izveidotas galvenokārt vispārizglītojošās skolās, kur skolēni darba vadītāju uzraudzībā veica skolu teritoriju un telpu labiekārtošanu un palīdzēja remontu darbos.

Skolēnu rokām šovasar paveikts ļoti daudz, un bērni bijuši liels atspaids uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm vasaras periodā. Kā atzina lielākā daļa darba devēju, skolēni kļuvuši atbildīgāki par to, ko dara, lielākā daļa nāk uz darbu ar prieku, novērtē iespēju vasarā pelnīt un gūt pirmo darba pieredzi.

Centrālās Zinātniskās bibliotēkas vadītāja Ilga Erba teica, ka skolēnu darba rezultāts lielā mērā atkarīgs no skolā un ģimenē iegūtajām prasmēm. Bijuši vairāki bērni, kuriem uzticēti ļoti atbildīgi pienākumi.

Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla atzina, ka pateicoties skolēnu darbam, muzejs šovasar varēja strādāt visu nedēļu bez brīvdienām, no kā ieguvēji bija gan liepājnieki, gan pilsētas viesi.

Liepājas dome bija viena no pirmajām pašvaldībām Latvijā, kura pirms 16 gadiem uzsāka projektu "Skolēnu nodarbinātība vasarā". Ja 2000. gada vasarā varēja strādāt 20 skolēni, nopelnot 20 latus, tad šogad šis skaits ir pieaudzis līdz 300. Katrs skolēns par divām nedēļām šovasar nopelnīja 200 eiro.