Liepājai ir Liedaga vidusskola, ir virkne sākumskolu – Centra, Ezerkrasta un citas, kuru nosaukumos nav dīvainu ciparu. Tajā pašā laikā ir gan Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, lai gan nav ne otrās, ne trešās ģimnāzijas, un ir Raiņa 6. vidusskola, ir 7.,8.,10.,15. vidusskola.


Jautājumu par skolu nosaukumu maiņu un šo nosaukumu "attīrīšanu" no nevajadzīgiem cipariem Izglītības pārvalde aktualizēja jau apmēram pirms gada. Taču bija jāsagaida jaunais pašvaldības nolikums, kura izstrāde sākās pēc administratīvi teritoriālās reformas un likuma "Par pašvaldībām" apstiprināšanas Saeimā. Ar 1.janvāri likums ir stājies spēkā, un pavisam drīz likumīgu spēku iegūs arī jaunais pašvaldības nolikums, kura sabiedriskā apspriešana noslēgsies 18.septembrī (vairāk – ŠEIT).

Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe portālam irliepaja.lv apstiprināja,


ka jautājums par skolu nosaukumu maiņu joprojām ir pārvaldes dienaskārtībā, 

piebilsot, ka būs vēl "daži darbi, kas jāveic, proti,  jāizmaina pilsētas saistošie noteikumi un attiecīgi arī Izglītības pārvaldes nolikums, skolu dokumentācija".


"Tiklīdz būs notikusi pašvaldības nolikuma aktualizācija, arī Liepājas Izglītības pārvalde izmainīs savu nolikumu, un skolām būs pamats mainīt savus nolikumus – nevaram apiet pašvaldību un rīkoties ātrāk," sacīja Meļķe.


Pēc pārvaldes vadītājas palīdzes sacītā, vieglāk būs tām skolām, kurām šobrīd ir gan numerācija, gan nosaukums (Oskara Kalpaka, Raiņa, Draudzīgā aicinājuma), jo tad paliks tikai nosaukums. Runājot par Liepājas Valsts 1. ģimnāziju, arī tur nebūs numerācijas, bet tikai nosaukums – Liepājas Valsts ģimnāzija. Skolām, kurām ir tikai numerācija, būs jānonāk pie nosaukuma, ko skolas jau mēģina darīt, iesaistot vecākus, skolas padomes viedokli un tamlīdzīgi, norādīja Meļķe.

Vaicājot, kāds viedoklis par ciparu atmešanu skolas nosaukumā ir skolām pašām, portāls irliepaja.lv uzklausīja Draudzīga aicinājuma Liepājas 5.vidusskolas direktori Intu Korņējevu un Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas direktoru Gintu Ročānu.


"Šobrīd izglītības nozarei ir daudz lielākas problēmas, ko vajadzētu risināt, turklāt – vai esam tik bagāti, lai finansētu visu to, kas saistīts ar izglītības iestādes nosaukuma maiņu?" – vaicā Korņējeva. "Būs vajadzīgi gan jauni spiedogi, gan jauna nosaukuma plāksne pie skolas fasādes, gan jauns ieraksts zemesgrāmatā un daudz citu izmaiņu," teic direktore.


Viņa gan atzīst, ka izvairīties no nosaukuma maiņas nevarēs, tāpēc ar skolas padomi jau apspriests iespējamais jaunais nosaukums, un tas būs "Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola".  


Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas direktors Gints Ročāns savukārt portālam sacīja, ka cipars "15" skolas nosaukumā ir anahronisms, un viņš atbalsta nosaukuma maiņu.


"Sakarā ar Oskara Kalpaka vārda pievienošanu skolas nosaukumam


vienreiz jau esam gājuši tam cauri, un tas nav saistīts ar lieliem izdevumiem. Drīzāk tas ir acīguma jautājums

– nepalaist garām kaut ko, kur šis nosaukums ir jāmaina," atzina Ročāns.


Kalpaka vidusskolas direktora ieskatā skolas nosaukuma maiņa ir arī laba iespēja pārskatīt skolas iekšējos dokumentus, un, pie vienas reizes, izdarīt tajos arī citas nepieciešamās izmaiņas.


"Sadarbojoties ar ārvalstu skolām gan Erasmus, gan citās starptautiskajās programmās, nevienā citā valstī neesmu saskāries ar skolu numerāciju. Manuprāt, tas ir anahronisms, kas saistās ar pavisam citu valsts iekārtu," uzskata Ročāns.


Kā vēl vienu argumentu par labu nosaukuma maiņai Kalpaka vidusskolas direktors nosauc faktu, ka šī numerācija vairs nestrādā, jo nav secīga, proti, trūkst 4, 14 un vēl citu kārtas numuru.