Centra "Marta" Liepājas filiāle uzsākusi sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušām personām.  Tas atrodas Kūrmājas prospektā 11.

Vardarbībā cietušās sievietes Liepājas centrā "Marta" varēs saņemt valsts apmaksātu sociālā darbinieka, jurista un psihologa palīdzību.

Par to, cik Liepājā nepieciešams bijis šāds pakalpojums, liecina pirmie gadījumi, kuros bijusi nepieciešama centra "Marta" speciālistu palīdzība, informē centra vadītājs Juris Dilba.

Liepājas pilsētas priekšsēdētāja vietnieks attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš atzīst: "Atzinīgi novērtējams tas, ka turpmāk no vardarbības cietušās sievietes Liepājā varēs saņemt ne tikai psiholoģisku, bet arī juridisku palīdzību, kas ļaus daudz pamatīgāk un nopietnāk risināt šo sabiedrībā tik nopietno un psiholoģiski sarežģīto jautājumu."

Vardarbībā cietušās sievietes speciālistu palīdzību varēs saņemt Liepājas centrā "Marta", Kūrmājas prospektā 11, Liepājā. Pierakstīties uz konsultāciju pie speciālista var, zvanot pa tālruni 29195442 vai rakstot uz e-pasta adresi centrs@marta.lv

Pret sievietēm vērstā vardarbībā ir viena no izplatītākajām problēmām Latvijā, kas pakļauj sievietes sociālās atstumtības riskam. 2014.gadā publicētais Eiropas Savienības Pamattiesību Aģentūras pētījums liecina, ka Latvijā 32% sieviešu ir cietušas no sava partnera (vīra vai drauga) fiziskas un/vai seksuālas vardarbības vismaz vienu reizi. 60% no aptaujātām sievietēm atbildējušas, ka ir cietušas no sava partnera psiholoģiskas vardarbības.

Kopš 2004.gada centrs "Marta" ir attīstījis starpdisciplinārā darba metodi, sniedzot palīdzību vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušajām personām. Lai palīdzētu cietušajām, vienotā komandā strādā sociālais darbinieks, psihologs un jurists. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti arī citi speciālisti.

Centra "Marta" speciālistu darba fokusā ir cietusī un viņas vajadzības – atzīšana, cieņpilna un iejūtīga attieksme un empātija no palīdzības sniedzēju puses, informācija par tiesībām un atbalsta iespējām, taisnīguma atjaunošana, drošība, brīvība izvēlēties sev atbilstošāko un piemērotāko palīdzību. Liels uzsvars darbā ar cietušo tiek likts uz konfidencialitāti.