"Palīdzēt jauniešiem sevi attīstīt un atrast pareizo ceļu" – ar tādu devīzi Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests un biedrība "Attīstības platforma YOU+" iniciēja jaunu izmēģinājumprojektu "Mentora pakalpojums sociālā riska jauniešiem" Liepājā.

Šī projekta ietvaros biedrība "Attīstības platforma YOU+", pulcējot ap sevi citas darbā ar jaunatni iesaistītās  organizācijas "Centrs Marta", "Sociālā atbalsta un izglītības fonds", "House of Hope", "Via Libertas", "Skrejceļš" un "Pusaudžu resursu centrs", kopīgi veido jauniešu mentoru tīklu un nodrošina šo pakalpojumu. Idejas iniciatori Andris Kāposts un Inga Laugale stāsta, ka ņēmuši par paraugu jau eksistējošas programmas, pārņemot labās prakses piemērus no citām organizācijām, kā arī centušies novērst jau iepriekš pieļautās kļūdas.

Bieži vien organizācijas un iestādes saskaras ar nespēju sniegt atbalstu pusaudžiem ar atkarību problēmām un noslieci izdarīt likumpārkāpumus, jo nav izstrādāti nepieciešamie atbalsta mehānismi.  "Mentora pakalpojums sociālā riska jauniešiem" ir pirmais solis tam, lai šādi pakalpojumi būtu pieejami ikvienam jaunietim, kuram tas ir būtiski nepieciešams.

Projekta "Mentora pakalpojums sociālā riska jauniešiem" mērķis ir parādīt jauniešiem un sniegt viņiem pārliecību par to, ka ir iespējams dzīvot citādāk, pabeigt skolu, uzlabot komunikāciju ar ģimeni un apkārtējiem cilvēkiem, atrast savu vietu dzīvē un sasniegt mērķus. Mentori palīdz jauniešiem ne tikai mainīt domāšanu, bet arī atbrīvoties no atkarībām, nevēlamām attiecībām, uzlabot savu mentālo un fizisko veselību.

Pakalpojuma nodrošināšanā tiek iesaistīti mentori ar dažādam īpašībām un pieredzi. Jaunieši ir dažādi, tāpēc jāspēj atrast katram piemērotāko atbalsta personu – kādam nepieciešams mierīgs cilvēks ar kuru tikai izrunāt lietas, citam, iespējams, nepieciešams ļoti enerģisks mentors, kurš ne tikai uzmundrināts un iedrošinās, bet arī aizies kopā pasportot. Šādu savstarpējo attiecību nodibināšana veicina jaunieša atklātību un spēju uzticēties, kas rezultējas ar iespēju jaunietim saprast savas sajūtas, sevi un virzīties uz priekšu dzīvē daudz veiksmīgāk.

Uzsākot darbu ar jaunieti, tiek noorganizēta pirmreizējā konsultācija, tajā iesaistot gan pašu jaunieti, gan vecākus vai aizbildņus. Konsultācijas laikā tiek izrunāti aktuālie jautājumi par jaunieša šī brīža situāciju, tiek saprasti pirmie soļi, kurus nepieciešams veikt, lai jaunietis spētu sākt strādāt kopā ar mentoru. Pēc šīs pirmreizējās tikšanās ir skaidrs, kāds ir pats jaunietis un  kādas ir viņa intereses. Tas ļauj skaidrāk izprast, kurš no mentoriem būtu vispiemērotākais tieši konkrētajam jaunietim un dod nelielu ieskatu jaunajam mentoram par to, cik jaunietis ir atklāts, kāda ir vecāku vai aizbildņu iesaiste un vai jaunietis ir motivēts.

Par projekta sekmīgo norisi liecina jauniešu izaugsme un atsauksmes. Tā piemēram, viens no mentora pakalpojuma saņēmējiem atzīst, ka mentorings ir jau palīdzējis atrast motivāciju un pašdisciplīnu, tāpat mentors palīdzējis tikt pāri smagam notikumam dzīvē un atturēties no alkohola atkarības. Jaunietis atzīst, ka arī viņa mamma uz mentora atbalstu skatās pozitīvi un redz, ka tas palīdz.

Projekta īstenošana sākās 2020. gada 14. septembrī, to paredzēts īstenot 12 mēnešus, kuru laikā mentora atbalstu saņems 100 jaunieši. Vienlaicīgi mentora pakalpojumu iespējams sniegt 24 jauniešiem, katram no tiem piecu mēnešu laikā veltot līdz 20 stundām mēnesī.

Mentora atbalstu var saņemt jaunieši ar ierobežotām iespējām, vecumā no 13–25 gadiem, kuri nonākuši Liepājas Sociālā dienesta redzeslokā.