Lai stiprinātu Liepājā esošo nevalstisko organizāciju (NVO) kapacitāti un veicinātu iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību dažādos pilsētai būtiskos attīstības procesos, Liepājas valstspilsētas pašvaldība aicina biedrības un nodibinājumus pieteikt savu dalību NVO izaugsmes inkubatorā, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

NVO izaugsmes inkubatora izmēģinājumprojektā tiks izvēlētas piecas līdz desmit nevalstiskās organizācijas kādā no piecām prioritārajām nozarēm – kultūra; IT un digitalizācija, uzņēmējdarbības veicināšana; vide, pilsētvide, kopienu attīstība; sociālā un/vai veselības joma; bērni un jaunieši.

Katrā nozarē tiks atbalstīta vienas līdz divu biedrību dalība. NVO izaugsmes inkubatoram var pieteikties biedrības un nodibinājumi, kas darbojas Liepājā kādā no piecām prioritārajām nozarēm. Pieteikuma anketa dalībai NVO izaugsmes inkubatorā pieejama šeit: https://ej.uz/nvoinkubators. Pieteikumi tiks pieņemti līdz 12.martam.

Izvērtējot biedrību atbilstību dalībai NVO izaugsmes inkubatorā, tiks vērtēta līdzšinējā biedrības aktivitāte, risinot aktuālas sabiedrības vajadzības un izaicinājumus, biedrības virzība uz attīstību, dalība vietēja, nacionāla un starptautiska mēroga projektos, prasme piesaistīt ārējo finansējumu, projektu ieceres un citi faktori, kas norāda uz dalībnieku vēlmi augt un attīstīties, lai kļūtu par spēcīgām, patstāvīgām un ilgtspējīgām biedrībām. Biedrību pieteikumus vērtēs šim mērķim izveidota komisija.

Inkubācijas cikla laikā, kas norisināsies līdz 30.jūnijam, paredzēts veikt padziļinātu organizāciju darbības analīzi, nodrošināt mentoru un nozares profesionāļu konsultācijas, apzināt iespējamos finansējuma avotus un sniegt praktisku palīdzību projektu pieteikumu sagatavošanā. NVO izaugsmes inkubatora norises laikā tiks īstenotas arī trīs visu dalībnieku kopīgas tikšanās. Papildu finansiālo iespēju stiprināšanai, NVO saņems arī ieteikumus savas darbības stiprināšanai un ilgtspējai, t.sk. kā pozicionēt savu darbību un informēt par to plašāku sabiedrību, domubiedrus un atbalstītājus. Liepājas valstspilsētas pašvaldības sadarbības partneris NVO izaugsmes inkubatora izmēģinājumprojekta īstenošanā ir biedrība "NEXT", kas izvēlēta tirgus izpētes procesa rezultātā.

NVO izaugsmes inkubators tiek veidots, lai sniegtu atbalstu Liepājas NVO, stiprinātu nevalstisko sektoru Liepājā un veidotu nozīmīgu attīstības platformu profesionālai un ilgtspējīgai izaugsmei.

Saskaņā  ar "Lursoft" datiem Liepājā 2022.gadā reģistrētas 1 174 biedrības, 41% jeb 478 biedrības ir saistītas ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, 59% jeb 696 biedrības darbojas citās jomās. No minētajām 696 biedrībām tikai 12% ir ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kas liecina par organizācijas spēju nodrošināt biedrības vai nodibinājuma tekošos izdevumus. 88% NVO darbojas uz ziedojumu, dotāciju un projektu pamata, kas bieži rada grūtības biedrībām būt pašpietiekamām situācijās, kad ziedojumi, dotācijas vai projekti nav pieejami.