Centrālās zinātniskās bibliotēkas direktore Ilga Erba, Reģionālā mācību centra vadītāja Gita Švarce un IT Attīstības departamenta vadītāja Marlēna Kapitonova nesen atgriezušās no semināra Lietuvā.

Lietuvā, Telšu Karolinas Praniauskaites reģionālajā publiskajā bibliotēkā notika viens no  pārrobežu projekta “Bibliotēku pakalpojumu modernizēšana un sistēmas pilnveidošana pierobežas reģionā” semināriem. Tā mērķis bija iepazīties ar Lietuvas kolēģu pieredzi darbā ar svešvalodu apmācības programmu, pastāstīja bibliotēkas direktore Ilga Erba.

Seminārā piedalījās pārstāvji no Šauļu, Jelgavas un Liepājas bibliotēkām.

Interesantu un izglītojošu stāstījumu un demonstrāciju par svešvalodu mācību klasi sniedza Nijole Krajiniene, kuras pārraudzībā ir bibliotēkas kultūras un izglītības aktivitātes. Telšu bibliotēkā svešvalodu apmācību programma iedzīvotājiem tiek piedāvāta no pērnā gada, un ir guvusi lielu atsaucību strādājošo iedzīvotāju vidū. Interesi par valodu apguvi izrāda arī skolēni un seniori.

Elektroniskajā vidē bezmaksas interesentiem vairākos līmeņos ir iespēja apgūt sešas valodas. Valodu apmācības pamatā ir viegla, aizraujoša  spēle, kurā iesaistoties tiek apgūta sarunvaloda.

Bibliotēkā arī uzstādīti pašapkalpošanās kioski, pateicoties kuriem apmeklētāji paši var nodot un izsniegt grāmatas. Liepājā šobrīd tas iespējams tikai Liepājas Universitātes bibliotēkā. Šāda veida  tehnisko risinājumu projekta ietvaros  ir plānots uzstādīt arī Jelgavas bibliotēkā un Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiālē, bērnu bibliotēkā “Vecliepājas rūķis”.

Par projektu
Projekta kopējās izmaksas ir 588 235 eiro. Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka ir projekta trešais partneris.  Projekta kopējās izmaksas ir 588 235 eiro, no tām Liepājas bibliotēkas finansējums – 99 169,34 eiro, t.sk. Valsts budžeta dotācijas 5% – 4 958,47 eiro, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% - 84 293,94 eiro, Liepājas pašvaldības līdzfinansējums 10% – 9 916,93 eiro.

Projekta mērķis  ir modernizēt bibliotekāro pakalpojumu daudzveidību un uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti, veicinot lietotāju skaitu palielināšanos un speciālistu zināšanu pilnveidi.

Plānots ieviest pašapkalpošanās un drošības sistēmas bibliotēkās; paaugstināta personāla kapacitāti; noorganizēt interaktīvās spēles konkursu starp projektā iesaistīto pilsētu komandām; palielināt apmeklētāju skaitu bibliotēkā u.c.

Projekta partneri ir Jelgavas pilsētas bibliotēka, Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, Šauļu bibliotēka.

Vadošais partneris un projekta iesniedzējs ir Jelgavas pilsētas bibliotēka.

Projekts tika uzsākts šā gada 1.maijā, un tas jāpabeidz līdz 2019.gada 30.aprīlim.