Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros aicina skolu, pirmsskolu un interešu izglītības iestāžu pedagogus, izglītības iestāžu vadību un atbalsta personālu pieteikties kursiem projektu metodes apgūšanai, kā arī iespēju atrast partnerus starptautisku projektu īstenošanai. eTwinning mācības ir bezmaksas.

Profesionālās pilnveides kurss "Ievads eTwinning"
Līdz 10. augustam aicina pedagogus, kuri māca bērnus un skolēnus vecumā no 3 līdz 19 gadiem, pieteikties kursam "Ievads eTwinning". Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas pedagogi var pieteikties uz mācībām 21. augustā Liepājā, Liepājas Centra sākumskolā (Toma iela 19), 17. augustā Jelgavā, 22. augustā Valmierā, Baldonē un 28. augustā Rēzeknē.  Pirmsskolu pedagogi var pieteikties uz mācībām 21. augustā Rīgā.

Sešu stundu kurss "Ievads eTwinning" ir vienas dienas mācības pedagogiem, kuri vēlas apgūt projektu īstenošanu kā mācību metodi, lai nākotnē veidotu nacionālus un starptautiskus sadarbības projektus tiešsaistē. Piedaloties klātienes mācībās, pedagogi uzzinās par iespējām, ko sniedz eTwinning, iepazīsies ar tiešsaistes platformu, kurā darbojas eTwinning skolotāji un to, kādas iespējas sniedz darbošanās eTwinning. Papildus dalībnieki iepazīs eTwinning sadarbības projektu kritērijus, apskatīs dažādus projektu piemērus un izmēģinās plānot savu projekta ideju.

Par veiksmīgu dalību kursā ir iespējams saņemt apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi (sešu stundu apjomā).

Plašāka informācija un reģistrācijas anketas ŠEIT.

Starptautiski projektu partneru tirdziņi

Līdz 16. augustam aicina visu priekšmetu pedagogus pieteikties dalībai starptautiskos projektu partneru tirdziņos. Tirdziņi organizēti ar mērķi palīdzēt Latvijas skolotājiem darboties radoši un atrast sadarbības partnerus Eiropā. Tiem, kuri nākotnē plāno piedalīties "Erasmus+" skolu sektora projektos, šī ir lieliska iespēja izmēģināt sadarbību ar potenciāliem partneriem. eTwinning cieši sadarbojas ar "Erasmus+" un eTwinning skolu sadarbības projekts ir lieliska iespēja pārbaudīt partneru uzticamību pirms ķeraties klāt pie lielākiem projektiem.

Tirdziņš angļu valodas pedagogiem

Tēma: "Starptautiskais eTwinning projektu partneru tirdziņš angļu valodas skolotājiem"
Laiks: 2023.gada 24. augusts pulksten 16.00 – 17.30 (pēc LV laika)
Norises vieta: tiešsaiste
Darba valoda: angļu
Dalībnieki: pamatskolu skolotāji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Francijas, Serbijas, Gruzijas un Moldovas
Plašāka informācija un reģistrācijas anketa ŠEIT.

Tirdziņš visu mācību priekšmetu pamatskolu pedagogiem
Tēma: "Starptautiskais eTwinning projektu partneru tirdziņš 6.-9. klašu skolotājiem"
Laiks: 2023.gada 25. augusts pulksten 16.00 – 17.30 (pēc LV laika)
Norises vieta: tiešsaiste
Darba valoda: angļu
Dalībnieki: pamatskolu skolotāji no Latvijas, Īrijas, Čehijas, Ungārijas, Rumānijas, Polijas un Vācijas.
Plašāka informācija un reģistrācijas anketa ŠEIT.

Par eTwinning
eTwinning ir Eiropas Savienības programmas izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus+" aktivitāte, kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā mācību metodi un nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, veicina pedagogu profesionālo pilnveidi IKT, metodikas un valodu jomā. Reģistrējoties eTwinning, skolotāji var īstenot projektus vietējā un Eiropas mērogā, izmantot bezmaksas tiešsaistes partneru atrašanas, sadarbības un projekta gaitas atainošanas rīkus, kā arī piedalīties vietējā un starptautiskā mēroga pedagogu profesionālās pilnveides pasākumos gan tiešsaistē, gan klātienē. Pašlaik eTwinning reģistrējušies aptuveni viens miljons skolotāju, no kuriem vairāk nekā 7500 ir Latvijas skolotāji. Informācija par eTwinning pasākumiem ŠEIT.