Domes priekšsēdētāja Jāņa Vilnīša parakstītajā vēstulē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) atzīts, ka "sākotnējā savstarpējā komunikācijā starp Izglītības pārvaldi un Liepājas pilsētas pašvaldības domes deputāti [Ludmilu Rjazanovu] ir pieļautas kļūdas".

Portāls irliepaja.lv jau rakstīja, ka deputāte Ludmila Rjazanova nebija apmierināta ar Izglītības pārvaldes sniegto informāciju par pārtikas pakās ietilpstošo produktu reālajām izmaksām. Šīs pakas pašvaldība piešķīra maznodrošināto ģimeņu skolēniem laikā, kad mācības notika attālināti.

Par to, ka nav apmierināta ar sniegtajām atbildēm Rjazanova informēja arī VARAM, kas savukārt prasīja skaidrojumu pašvaldībai.

Domes priekšsēdētāja parakstītajā vēstulē skaidrots, ka "pēc Liepājas pilsētas domes deputātes Ludmilas Rjazanovas un Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja iniciatīvas Izglītības pārvalde ir rīkojusi opozīcijas deputātu tikšanos ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, izsniedzot arī uz sanāksmi neieradušos ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju Izglītības pārvaldē iesniegto vēstuļu kopijas. Pēc minētās tikšanās Liepājas pilsētas pašvaldības domes deputāte L.Rjazanova nav vairs izteikusi lūgumu sniegt papildu informāciju".

Tāpat vēstulē teikts: "Liepājas pilsētas pašvaldība atzīst, ka sākotnējā savstarpējā komunikācijā starp Izglītības pārvaldi un Liepājas pilsētas pašvaldības domes deputāti ir pieļautas kļūdas, taču tās ir labotas, sasaucot kopīgu tikšanos un pārrunājot problēmjautājumus. [..]

Tikai pēc ārkārtējās situācijas beigšanas ir iespējams izdarīt secinājumus par veiktajiem procesiem, tajos pieļautajām kļūdām un neveiksmēm. Pēc Izglītības pārvaldes sniegtās informācijas tas tika pārrunāts 2020. gada 30. jūnija sanāksmē, kurā piedalījās arī Liepājas pilsētas pašvaldības domes deputāti Ludmila Rjazanova un Pāvels Sereda.

Liepājas pilsētas pašvaldība respektē Liepājas pilsētas pašvaldības domes opozīcijas deputātu tiesības piedalīties pašvaldībai nozīmīgos jautājumos, uzklausot gan šo deputātu kritiku, viedokļus un ierosinājumus".

Kā portālam irliepaja.lv sacīja Rjazanova, viņa tomēr pieprasījusi pašvaldības izpilddirektoram, lai sniedz viņai divu komersantu – SIA "Zālītes A" un SIA "Viedaga" – atbildi ar produktu cenām, kā arī lai izvērtē deputātei iepriekš sniegto atbildi.