Tradicionāli 6.martā tiek atzīmēta Starptautiskā Logopēdijas diena, kuru ar dažādiem pasākumiem piemin arī Liepājas Universitātē, informē LiepU preses pārstāve Simona Laiveniece.

Rīt, 7.martā, pulksten 12 Liepājas Universitātes aktu zālē Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte, Logopēdijas centrs sadarbībā ar Liepājas Izglītības pārvaldi, Liepājas logopēdu metodisko apvienību un Iekļaujošās izglītības atbalsta centru rīko semināru "Logopēdiskais darbs ar bērniem un pieaugušajiem autisma spektrā".

Semināra mērķis ir pilnveidot logopēdijas speciālistu kompetences darbā ar bērniem un pieaugušajiem, kuriem ir autisma spektra traucējumi. Seminārā izglītības zinātņu maģistre Andžela Šteinberga nolasīs četras lekcijas par autisma problēmām, bet  semināra noslēgumā ir paredzēta diskusija.

Liepājas Universitātes studiju programmas "Logopēdija" direktore Gundega Tomele uzsver: "Ar katru gadu pieaug to bērnu skaits, kuriem ir komunikācijas traucējumi. Bērniem un viņu vecākiem ir jāstrādā ar šo problēmu. Seminārs ir domāts gan studentiem, gan speciālistiem, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar bērniem un pieaugušajiem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi."

Ieeja uz semināru ir bezmaksas.