Liepājas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) Dabas māja atver pieteikšanos pamatizglītības vecuma posma dabaszinību mācību jomas pedagogiem profesionālās kompetences pilnveides programmai "Ezera ūdens vide un tajā mītošie bezmugurkaulnieki – ko var uzzināt, tos pētot?". Mācības Liepājas izglītības iestāžu pedagogiem norisināsies 11. martā, savukārt 12. martā – pedagogiem no visas Latvijas, informēja Zinātnes un izglītības inovāciju centra vides eksperte Sniedze Više.

Mācības vadīs Astra Labuce, Latvijas Hidroekoloģijas institūta bioloģijas zinātnes doktore un pētniece. Astra Labuce vairāk kā 15 gadus pēta ūdens ekosistēmas, galvenokārt jūras un ezeru planktona organismus, to ekoloģiju un sasaisti ar vides procesiem. Astrai ir pieredze darbā ar skolēniem, braucot uz skolām, vadot tiešsaistes nodarbības, kā arī uzņemot skolēnus Zinātnieku naktī, ar mērķi padziļināt izpratni par ūdens vidi un tās procesiem.

Programmā būs iespēja gūt ieskatu par ezera mainību laika gaitā un starp sezonām, ieraudzīt mazākus un lielākus ezerā mītošus bezmugurkaulniekus un noskaidrot to lomu vidē. Tiks apskatīti faktori, kas var ietekmēt ezera ekoloģisko stāvokli un tas, kā šīs izmaiņas novērtēt. Būs gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības, pētot Liepājas ezeru. Tāpat tiks apskatītas sabiedriskās zinātnes aktivitāšu iespējas, ko realizēt  kopā ar skolēniem vai katram individuāli.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma abas dienas norisināsies no pulksten 9.30 līdz 15.30 Dabas mājā, Zirgu salā 2, kā arī āra vidē pie Liepājas ezera, izmantojot Dabas mājā pieejamo aprīkojumu un iekārtas mācību procesa pilnveidošanai.

Pieteikšanās atvērta līdz 7. martam vai līdz brīdim, kad tiks sasniegts dalībnieku limits – 25 dalībnieki. Lai reģistrētu dalību, jāaizpilda anketa:
• Pieteikšanās anketa mācībām 11. martā Liepājas pamatizglītības pedagogiem šeit.
• Pieteikšanās anketa mācībām 12. martā pedagogiem no visas Latvijas šeit.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt pa tālr. 26644834 vai rakstīt uz e-pastu dabasmaja@liepaja.edu.lv.