Līdz 2024. gada 1. februārim Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes, kā arī citas izglītības jomas organizācijas un uzņēmumus iesniegt starptautiskus Baltijas – Ziemeļvalstu sadarbības projektus izglītības jomā Nordplus programmas 2024. gada projektu konkursam, portālu infomēja VIAA vecākā eksperte sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem Alise Devjatajeva.

Kopējais Nordplus finansējums visu dalībvalstu projektiem 2024. gadā ir aptuveni 9,7 miljoni eiro. Projektu pieteikumus var iesniegt piecās Nordplus apakšprogrammās – Jauniešu apakšprogrammā (formālā vispārējā un profesionālā izglītība), Augstākās izglītības apakšprogrammā, Pieaugušo izglītības apakšprogrammā, Horizontālajā apakšprogrammā (starpsektorāli projekti dažādu izglītības veidu un pakāpju mijiedarbībai) un Ziemeļvalstu valodu apakšprogrammā.  Projektu pieteikumus var iesniegt tikai juridiskas personas.

Nordplus programma atbalsta izglītojamo un izglītotāju mobilitātes, projektus, kuros tiek izveidoti kopīgi mācību materiāli, un sadarbības tīklus pieredzes apmaiņai. Detalizēta informācija par Nordplus programmas nosacījumiem un projektu pieteikumu sagatavošanu 2024. gada konkursam ir pieejama Nordplus "Rokasgrāmatā 2024"

Par ieteicamo virzienu 2024. gada projektiem izvirzīta sociālā ilgtspēja izglītības jomā, taču projekts tematiski var būt veltīts jebkurai ar izglītības jomas attīstību saistītai tēmai vai arī sniegt ieguldījumu Ziemeļu un Baltijas valstu izglītotāju sadarbībai.


2023. gada 8., 9. un 10. novembrī izglītības jomas pārstāvji ir aicināti piedalīties konsultatīvajos tiešsaistes semināros par projektu pieteikumu sagatavošanu katrā Nordplus apakšprogrammā. Vairāk informācijas par tiešsaistes semināriem un reģistrēšanos ir pieejama ŠEIT.

Latvijas izglītības iestādes un organizācijas īsteno Nordplus programmas projektus jau 15 gadus, veidojot stabilu sadarbību izglītības sektorā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm. Ar projektu pieredzi iespējams iepazīties VIAA mājaslapas sadaļā "Nordplus pieredzes stāsti".

Nordplus ir Ziemeļvalstu Ministru padomes izveidota sadarbības programma izglītības jomā starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm. Nordplus projekti aptver visus izglītības veidus un līmeņus, to īstenotāju vidū ir gan valsts, pašvaldību un privātas izglītības iestādes, gan arī biedrības, nodibinājumi un uzņēmumi. Projektos piedalās skolēni, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, skolotāji un pedagoģiskais personāls, studenti un pasniedzēji, kā arī pieaugušo izglītotāji un izglītojamie.

Latvijā Nordplus programmas nacionālā informācijas biroja funkcijas nodrošina VIAA.