Foto no personīgā arhīva.


Liepājas 8. vidusskola, kas bija skolotājas, direktores, Tautas frontes un pirmās demokrātiski ievēlētās Liepājas valdes locekles Jevgēnijas Mickēvičas darbavieta, veltījusi atvadu vārdus savai bijušai direktorei, par moto izvēloties J.Mickēvičas pašas sacītos vārdus: "… lai notiek, kas notikdams, bet mēs turēsimies līdz galam."

"Enerģiska, apņēmīga, entuziasma pilna, nelokāma, drosmīga, savas dzimtenes patriote, ar spēcīgu raksturu… Tāda Jevgēnija Mickēviča paliks līdzcilvēku atmiņās.


Dzimusi 1954.gadā 25.augustā tālajā Sibīrijā. 1958.gadā ģimene pēc izsūtījuma atgriezās Latvijā. Tā kā vecāku mājās Andrupenes pagastā nebija kur atgriezties, jo viss bija izlaupīts, Rēzekne kļuva par pilsētu, kur pagāja viņas bērnība un pusaudzes gadi.


Skolas gaitas sākusi 1961.gadā Rēzeknes 1.vidusskolā. Pēc vidusskolas beigšanas ceļš vedis uz Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāti, kurā studējusi vēsturi.


Pēc studijām 1977. gadā nokļuvusi Liepājā un kā vēstures skolotāja darba gaitas uzsākusi Liepājas 1.vakara maiņu vidusskolā, kur nostrādāti deviņi gadi. 1986.gadā sākusi strādāt Liepājas 10.vidusskolā. Tas ir laiks, kad Latvija ir lielu pārmaiņu priekšā, kad aizsākusies Tautas frontes kustība. Kā teikusi Jevgēnija – "tādā brīdī tu nevari stāvēt malā un nebūt nekas". Ar savu harismu pulcējusi ap sevi patriotisma pilnus kolēģus un skolēnus un izveidojusi skolā Tautas frontes grupu. 1989.gadā skolas kolektīvs viņu ievēlējis par skolas direktori.


Trešās Atmodas laikā Jevgēnija Mickēviča aktīvi iesaistījās Latvijas Tautas frontes (LTF) Liepājas nodaļas darbā. Viņas degsmi, zināšanas un pārliecību par neatkarīgu un brīvu Latviju novērtēja Liepājas tautfrontieši, 1989. gadā Jevgēniju Mickēviču ievēlēja LTF Liepājas nodaļas valdē. Tālāk sekoja liepājnieku uzticība pašvaldības vēlēšanās un darbs Liepājas Valdē (tagad – Dome). Var tikai apbrīnot J.Mickēvičas spēku un drosmi, lai ne tikai  izturētu un pārvarētu 1991. gada janvāra barikāžu un augusta puča trauksmainās un bīstamās dienas, bet arī turpinātu darbu Liepājas attīstībai pēc Latvijas neatkarības atgūšanas un padomju impērijas sabrukuma.


No 1997.gada līdz 2018.gadam bijusi Liepājas 8.vidusskolas direktore. Šajā laikā skola piedzīvojusi dažādas pārmaiņas. Direktore ir pieņēmusi dažādus izaicinājumus, bijusi atvērta jauninājumiem.
1998.gadā divplūsmu pamatskola pārtop par vidusskolu, kur mācības vidusskolas posmā notiek tikai valsts valodā. Tas bija liels izaicinājums tam laikam, jo valsts mērogā tāds modelis vēl tajā laikā nebija izstrādāts.


J.Mickēviča katrā skolēnā centās saskatīt pozitīvo, izcelt viņa individuālās spējas, izcelt gan mazos, gan lielos sasniegumus, tāpēc skolā tika iekļauti skolēni gan ar mācīšanās traucējumiem, gan kustību traucējumiem.


Lielāko mūža daļu Jevgēnija Mickēviča atdevusi Liepājai, ko viņa, sirdī būdama īstena latgaliete, saukusi par savu pilsētu. Esot citviet, allaž mājās saucis Liepājas vējš un jūras gaiss.


Jevgēnijas Mickēvičas mūžs negaidīti aprāvās 2021.gada 27.augustā".


Portāls irliepaja.lv jau vēstīja, ka atvadīšanās no Jevgēnijas Mickēvičas notiks otrdien, 7.septembrī, pulksten 11 Dienvidu kapsētas kapličā.