Ar domes 16.novembra sēdes lēmumu deputāti piekrita atļaut atsavināt virkni par bezmantinieku mantu atzītu nekustamo īpašumu.

Šādu lūgumu pašvaldībai izteikuši zvērināti tiesu izpildītāji, lai varētu apmierināt kreditoru pretenzijas, tostarp arī pašvaldības, kura īpašumu pārdošanas gadījumā saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa parādus.

Deputāti piekrita šādu īpašumu atsavināšanai: 211/88208 domājamās daļas Laboratorijas ielā 16, nekustamo īpašumu Krūmu ielā 59-50, nekustamo īpašumu Pulkveža Brieža ielā 12A-44, 190/62843 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Brīvības ielā 150, nekustamais īpašums Viršu ielā 1-62, nekustamais īpašums Dārtas ielā 27, nekustamais īpašums Siļķu ielā 20A-14, 1/8 domājamā daļa nekustamajam īpašumam Tērauda ielā 6.