Šī gada 14. februārī Karostas cietumā norisinājās pirmā starptautiskā projekta "Future DiverCities" (no angļu valodas "Nākotnes DažādPilsētas") ietvaros organizētā pasākumu cikla "Uzzini. Iepazīsti. Domā. Dari." pilotaktivitāte – ekspertu diskusija. Pasākuma cikla pirmais posms "Uzzini" turpināsies ar interaktīvu viktorīnu jauniešiem 23.martā pulksten 17 biedrības "House of Hope" telpās (Rīgas ielā 67), informē Kultūras pārvaldes starptautisko sakaru un kultūrpolitikas projektu vadītāja Agita Auza.

"Kā jau nosaukums pasaka priekšā – pasākuma cikla pirmā posma mērķis ir uzzināt. Liepājas Kultūras pārvaldei kā projekta organizatoriem ir svarīgi noskaidrot Karostas stāstu no pirmavota. Tas nozīmē, pirmkārt, apzināt un iesaistīt vietējo kopienu un, otrkārt, uzklausīt un diskutēt ar zinošiem ekspertiem, Karostas atbalstītājiem un vietējās kopienas līderiem. Otrā daļa jau krietni atbildīgāka – jādod iespēja uzzināt arī citiem, nododot Karostas stāstu tālāk," stāsta Liepājas Kultūras pārvaldes vadītājs Juris Jirgens.

Pasākumu cikla "Uzzini. Iepazīsti. Domā. Dari." pilotaktivitātē – ekspertu diskusijā piedalījās pārstāvji no Karostas glābšanas biedrības, biedrības "VeloRonis", Latvijas Kara muzeja vēstures ekspozīcijas Liepājas krasta artilērijas baterija Nr.2, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes, Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja, uzņēmuma "Liepājas Ūdens", kā arī  Liepājas valstspilsētas pašvaldības – Liepājas Kultūras pārvaldes, Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas, Nekustamā īpašuma pārvaldes un Attīstības pārvaldes. Diskusijas laikā tika apzināta un izcelta Karostas vēsturiskā, ģeogrāfiskā un dabas daudzveidība, tostarp akcentējot 10 km garo Brīvības taku kā būtisku vēstures un militārā mantojuma infrastruktūras objektu ar esošu ekoloģisku vērtību un vides attīstības potenciālu.

"Uzskatu, ka labākā forma, kā veicināt pilsētas attīstību ir pašvaldības, nevalstisko organizāciju un vietējās kopienas, jo īpaši jauniešu savstarpēja sadarbība. Karostas glābšanas biedrība ir gandarīta, ka tiek pievērsta uzmanība mūsu izveidotajai Brīvības takai un ceram, ka ar projekta "Future Divercities" tai tiks dota jauna, nezūdoša pievienotā vērtība, izceļot tās bioloģisko daudzveidību, novērtējot esošo potenciālu un pasvītrojot tās nozīmi Liepājas pilsētvides attīstības plānos nākotnē," domās dalās Karostas glābšanas biedrības valdes locekle Monta Krafte.

Savukārt 23. martā pulksten 17 biedrības "House of Hope" telpās (Rīgas ielā 67) notiks pasākuma cikla pirmā posma "Uzzini" noslēdzošā aktivitāte – viktorīnas spēle Karostas jauniešiem. Jaunieši tiks iepazīstināti ar projektu un tā laikā plānotajām aktivitātēm, kam sekos viktorīna, kurā varēs pārbaudīt savas esošās zināšanas par Karostas vēsturi un dabas daudzveidību un uzzināt arī iepriekš nedzirdētus faktus.

Pasākuma cikla "Uzzini. Iepazīsti. Domā. Dari." pirmajā posmā veiktās aktivitātes kļūs par pamatu nākamiem posmiem, kurā tiks iesaistīta jau daudz plašāka vietējās kopienas auditorija.

Kā ziņots iepriekš projekta "Future Divercities" pilotaktivitāte pasākumu cikls "Uzzini. Iepazīsti. Domā. Dari." norisinās no šī gada februāra līdz jūnijam Karostā. Tā laikā tiks pētīti tukšuma pozitīvie aspekti pilsētas telpā: brīvas teritorijas kā vietējās kopienas koplietošanas telpas un kā mainīgas telpas, kas prasa īslaicīgu un plūstošu izmantošanu kā bioloģiskās daudzveidības svētvietas. Tostarp tiks meklēta atbilde uz jautājumu, kā atjaunot tukšās pilsētvides vietas, neveidojot jaunas ēkas un nepaaugstinot pilsētas apbūves blīvumu. Tāpat tiks domāti jauni veidi kā radīt kultūras aktivitātes, kas veicina sabiedrības izpratni par ekoloģijas nozīmi un aicina līdzdarboties videi draudzīgas pilsētvides veidošanā. Projekta aktivitātes ietvers diskusiju, viktorīnu, orientēšanās spēli, meditāciju, vietējās kopienas iesaisti mākslas procesos, kā arī starptautisku pētnieku piesaisti metodoloģijas izveidē.

Visas projekta aktivitātes tiks organizētas līdz 2025. gadam deviņās Eiropas pilsētās – Berlīnē (Vācijā), Zagrebā un Splitā (Horvātijā), Kuopio (Somijā), Marseļā (Francijā), Florencē (Itālijā), Timišoarā (Rumānijā), Elefsinā (Grieķijā) un arī Liepājā.

Projektu Liepājā organizē Liepājas Kultūras pārvalde.