Sākoties jaunam gadam, ko daudzi iesāk arī ar kādu jaunu apņemšanos, Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Atkarību profilakses centrs aicina liepājniekus, kuri vēlas atbrīvoties no dažāda veida atkarībām, vērsties pēc palīdzības un atbalsta pie zinošiem speciālistiem. Janvārī darbu turpina sešas atbalsta un pašpalīdzības grupas, kurās laipni gaidīts ikviens interesents!

Aizvadītajā  gadā Atkarību profilakses centrā (APC) vērsušies 437 apmeklētāji (211 vīrieši un 226 sievietes). Atkarību profilakses un atveseļošanās programmas ietvaros psihosociālais darbs veikts ar 190 klientiem -  sociālie darbinieki, sociālais pedagogs un medicīnas māsa snieguši 1257 konsultācijas 1133 stundu apjomā, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Notikušas ap 170 konsultācijas un sarunas ar Liepājas ielu bērniem un jauniešiem viņu pulcēšanās vietās, 60 psihologa konsultācijas, 44 tikšanās ar Bērnu atbalsta centra “Dzintari” bērniem un jauniešiem. Notikušas 68 atbalsta grupu nodarbības atkarīgām un līdzatkarīgām personām, kuras vada APC darbinieki un arī psihologs. APC speciālisti vadījuši 30 HIV profilakses un atkarību profilakses nodarbības Liepājas vispārizglītojošajās skolās un Liepājas Valsts tehnikuma audzēkņiem, izglītojuši arī bērnu vecākus vecāku sapulcēs. APC darbinieki snieguši arī 300 konsultācijas Liepājas cietumā ieslodzītajiem, kuri izgājuši atkarību atveseļošanās programmu Olaines Atkarīgo centrā).

Pērn APC telpās notikušas ap 250 pašpalīdzības grupu sapulces: Anonīmo alkoholiķu, Anonīmo narkomānu, Anonīmo spēlmaņu, Anonīmo līdzatkarīgo, Anonīmo nesamērīgo ēdāju, Pieaugušo alkoholiķu bērnu 12 soļu sadraudzības pašpalīdzības grupas. Veikti 593 HIV, hepatītu B un C, sifilisa testi un konsultācijas pirms un pēc testiem. Narkotiku radītās kaitējuma mazināšanas programmas ietvaros izsniegtas 10 572 šļirces un  4384 adatas, bet utilizēšanai nodotas 6976 šļirces un 7526 adatas.  

Kā uzsver Atkarību profilakses centra vadītāja Madara Lapsa, Atkarību profilakses centra darbinieki apzinās, ka daudzos gadījumos centra apmeklētājiem ir emocionāli grūti ierasties uz konsultācijām un grupām. Sākumposmā tas ir sarežģīti, jo ir kauns, vainas izjūta, nedrošība. Centra apmeklējums mēdz būt arī psiholoģiski sāpīgs, jo atveseļošanās no atkarībām nozīmē smagu darbu ar sevi un savu slimību. “ Tādēļ ikviens, kurš vēršas pie mums, tiek sagaidīts laipni, atsaucīgi un atbalstoši, nodrošinot pretimnākošu un iekļaujošu vidi, kurā palīdzam cilvēkam atzīt, risināt vai mazināt problēmas, kas saistītas ar dažādām atkarībām, attīstot paša resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, uzsver centra vadītāja.

Visus Atkarību profilakses centra pakalpojumus ir iespējams saņemt anonīmi, pakalpojumi ir bez maksas. Ar katru klientu individuāli tiek izstrādāts efektīvākais atveseļošanās plāns. Atkarību profilakses centrā iespējams saņemt arī individuālas atkarību profilakses speciālistu, atkarību psihologa un medicīnas māsas konsultācijas atkarību un līdzatkarības jautājumos.

Pašpalīdzības grupu apmeklējums ir brīvprātīgs un anonīms. Cilvēks, kurš vēršas APC pēc personīgās iniciatīvas un netiek nosūtīts no speciālista vai institūcijas, var neuzrādīt personu apliecinošus dokumentus, saņemot atbalstu un palīdzību.

HIV profilakses pakalpojumi, HIV, hepatītu B, C un sifilisa eksprestesti, šļirču un adatu maiņa, bezmaksas prezervatīvu izsniegšana ir anonīmi visos gadījumos.

Atgādinām, ka janvārī notiek šādas atbalsta un pašpalīdzības grupas: otrdienās no pulksten 14 līdz 16 – atbalsta grupa līdzatkarīgajiem, no pulksten 18 līdz 20 – pašpalīdzības grupa “Pieaugušo alkoholiķu bērni”. Trešdienās no pulksten 18 līdz 20 notiek “Pieaugušo alkoholiķu bērnu” praktiskā soļu iešanas nodarbība, kas ir slēgta grupa. Piektdienās no pulksten 17.45 līdz 19.45 notiek pašpalīdzības grupa anonīmajiem līdzatkarīgajiem. Svētdienās no pulksten 14 līdz 16 – pašpalīdzības grupa anonīmajiem spēlmaņiem, bet no pulksten 18 līdz 20 – pašpalīdzības grupa “Anonīmie alkoholiķi”.

Pieteikties uz konsultācijām Atkarību profilakses centrā iespējams, zvanot 63456120, 26573627 darba laikā vai 26308079 ārpus darba laika un brīvdienās, rakstot uz e-pastu atkaribucentrs@liepaja.lv vai ierodoties personīgi Atkarību profilakses centrā Flotes ielā 7, Liepājā.