Lai risinātu AS "Liepājas autobusu parks" reisu neizpildes, ATD samazinās pārvadātāja maršrutu skaitu un pārdalīs atbildības apjomu starp apvienības dalībniekiem, kas šobrīd nodrošina reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīkla daļā "Pierīga". Apvienībā ietilpst AS "Liepājas autobusu parks", SIA "Latvijas Sabiedriskais Autobuss" un AS "Nordeka". Līgumā par pakalpojumu sniegšanu Pierīgā minēto saistību izpilde ir visu apvienības dalībnieku kopīga atbildība, portālu informēja VSIA "Autotransporta direkcija" sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Heinsberga.

AS "Liepājas autobusu parks" laika periodā no šī gada 1. janvāra līdz 1. septembrim ir novērojama līgumsaistību pienācīga neizpilde par pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā "Pierīga" attiecībā uz reisu izpildes apjomu. Minētajā laika posmā pārvadātāju apvienībai (trīs pārvadātājiem) kopumā ir piemēroti astoņi līgumsodi par neizpildītajiem reisiem. Savukārt AS "Liepājas autobusu parks" šī gada pirmajos deviņos mēnešos ir piemēroti 67 līgumsodi saistībā arī ar citiem pārkāpumiem visās trīs apkalpotajās maršrutu tīkla daļās, piemēram, biļešu tirdzniecības noteikumu vai autobusu kustības sarakstu neievērošanu, neatbilstošas kvalitātes autobusu izmantošanu reisu izpildē, šķēršļu radīšana līguma izpildes kontrolei (neapstājās pieturā pēc kontroliera pieprasījuma, nenodrošina piekļuvi videoierakstam no autobusa salona, novirza kameru no biļešu tirdzniecības zonas) utt.

ATD valdes priekšsēdētājs Artūrs Caune: ""Liepājas autobusu parks" rīcības rezultātā pasažieriem nav tikuši nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi tādā apjomā, kā to nosaka noslēgtais līgums. Pārvadātājs nav spējis rast stabilu risinājumu un reisu neizpilde nepaliks bez sekām. Uzskatām, ka neskatoties uz problēmām nozarē, reisu neizpildes šādā apjomā nav novērojamas citiem pārvadātājiem, tāpēc maršrutu pārdale ir vienīgais risinājums pirms līguma izbeigšanas procesa sākšanas. Gan īstermiņa, gan ilgtermiņa risinājumu fokusā vienmēr ir pasažieris un ATD atbildība ir nodrošināt pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību."

Līdzīga situācija ar reisu neizpildēm, kā maršrutu tīkla daļā "Pierīga", ir novērota arī divās citās AS "Liepājas autobusu parks" apkalpotajās maršrutu tīkla daļās "Liepāja" un "Ogre, Aizkraukle". Kopumā pārvadātājs šī gada pirmajos deviņos mēnešos visās trīs maršrutu tīkla daļās nav izpildījis 817 reisus no 233 302 plānotajiem, procentuāli maršrutu tīkla daļā "Pierīga" neizpildei esot 0,71%, maršrutu tīkla daļā "Liepāja" – 0,42% un maršrutu tīkla daļā "Ogre, Aizkraukle" – 0,07% apjomā. Tā kā sabiedriskā transporta pakalpojuma pieejamības ziņā pasažieru mobilitātei ir mazāk alternatīvu reģionos, ATD kā pirmo soli redz izmaiņu veikšanu tieši maršrutu tīkla daļā "Pierīga".

AS "Liepājas autobusu parka" līdz šim veiktas darbības un pārvadātāja apņemšanās iesniegtā rīcības plāna ietvaros nerisina sniegtā pakalpojuma kvalitāti, tāpēc ATD reisu samazinājumu un to pārdali starp apvienības dalībniekiem redz kā vienīgo risinājumu pirms līguma izbeigšanas procesa uzsākšanas.

ATD līdz šī gada 11.oktobrim ir pieprasījusi sniegt informāciju par piedāvāto maršrutu un reisu pārdali minētās pārvadātāju apvienības ietvaros, nosakot, ka apkalpojamo maršrutu pārdale būtu veicama iespējami ātrāk – ne vēlāk kā šī gada 31.oktobrī, pabeidzot maršrutu nodošanas procesu ne vēlāk kā šī gada 30.novembrī. Vienlaikus ATD aktīvi meklē risinājumus, ņemot vērā Latvijas un starptautisko pieredzi, efektīvai līgumsodu piemērošanai.

Vienlaikus kvalitatīva sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanā Latvijā ir īpaši būtiski attīstīt maršrutu tīklu ar datos balstītu plānošanu, organizēt pasažieru mobilitāti, balstoties uz dzelzceļu kā sabiedriskā transporta mugurkaulu, maksimāli salāgot autobusu un vilcienu maršrutus, nodrošināt visiem ērti pieejamu vienoto biļeti un iekļaujošu servisu arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Par valsts SIA "Autotransporta direkcija"
Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta piektajā daļā noteikto, ATD kompetencē ir  izstrādāt, pārzināt un plānot maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutus, nodrošināt sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un piešķiršanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos.