Marts pasaulē tiek atzīmēts kā Sociālā darba mēnesis, kura laikā sabiedrības uzmanība tiek pievērsta sociālā darba profesijai un sociālā darba  nozīmei sabiedrībā. Marta trešajā otrdienā – 21.martā arī Liepājā tiks atzīmēta Vispasaules sociālā darba diena, lai veicinātu Sociālā dienesta un sociālā darba atpazīstamību un pieejamību ikvienam iedzīvotājam, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests šogad atzīmēs Sociālā darba nedēļu no 20. līdz 24.martam, pievēršot sabiedrības uzmanību sociāla darba profesijai un tās būtībai – palīdzēt cilvēkiem.

Ievadot sociālā darba mēnesi, 14. martā Sociālās palīdzības daļas vadītāja Dace Lagzdiņa informēja iedzīvotājus par sociālās palīdzības iespējām, tiekoties ar Politiski represēto kluba dalībniekiem Liepājas muzejā un senioriem Pensionāru dienas centrā Klaipēdas ielā 96a. Savukārt 28.martā pulksten 10 informatīvs seminārs iedzīvotājiem notiks Karostas pensionāru dienas centrā Ģenerāļa Baloža ielā 1.  

16. martā Sociālā dienesta pārstāvji Domes Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejā prezentēs deputātiem divus šobrīd aktuālos sociālos projektus – "Kurzeme visiem" un " Atbalsta pasākumi bezpajumtniekiem", kuri tiek īstenoti Liepājā.

21. martā pulksten 15 Sociālais dienests uzaicinājis uz Atvērto durvju dienu visus Liepājas domes deputātus, lai iepazīstinātu ar Sociālo dienestu, tā darbu un šī brīža aktualitātēm, veicinot arī turpmāk abpusēji ieinteresētu sadarbību starp pašvaldību un Sociālo dienestu.

"Ikviens no mums dzīvē var nonākt situācijā, kad nepieciešams sociālā darbinieka atbalsts. Neatkarīgi no tā, vai tās ir materiālas grūtības, krīzes situācija ģimenē, grūtības aprūpēt senioru vai citas sociālas problēmas, Sociālajā dienestā var palīdzēt tikai tad, ja cilvēks pats to prasīs, interesēsies un nekautrēsies par savu trūkumu vai problēmu. Tāpēc aicinu liepājniekus pašiem aktīvi interesēties par to, kā ar pašvaldības atbalstu izkļūt no īslaicīgām grūtībām vai krīzes situācijas", uzsver Sociālā dienesta direktore Diana Mejere.

Sociālajā dienestā Liepājas iedzīvotājiem pieejama sociālā palīdzība, sociālie pakalpojumi un sociālais darbs ar ģimenēm. No vairāk nekā 20 dažāda veida sociālajiem pabalstiem pieprasītākie ir mājokļa un veselības pabalsts. Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā 2022.gadā dažādiem sociālās palīdzības pabalstiem pilsētas iedzīvotājiem un Ukrainas bēgļiem izlietots kopumā 4,2 milj. eiro, kas ir ievērojami vairāk kā 2021. gadā. Pērn sakarā ar tarifu kāpumu energoresursiem, veselības aprūpes, medikamentu un citu cenu pieaugumu pieaudzis arī pašvaldības atbalsts liepājnieku sociālajai aizsardzībai, īpaši - mājokļa un veselības aprūpes pabalstiem.  

Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome 23.februārī apstiprinājusi jaunus saistošos noteikumus "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Liepājas valstspilsētas pašvaldībā", kas ļauj vairāk liepājniekiem kvalificēties šim statusam, dodot iespēju saņemt veselības pabalstu un citus pašvaldības noteiktos atvieglojumus. Lai saņemtu maznodrošinātā statusu, visiem liepājniekiem ir noteikts maksimālais šobrīd Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā pieļaujamais ienākumu slieksnis – 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām.

Ļoti nozīmīgs atbalsts liepājniekiem ir dažāda veida sociālie pakalpojumi, kas Liepājā  pieejami ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem, personām ar invaliditāti un senioriem, kuriem nepieciešama aprūpe. Liepājas iedzīvotājiem Sociālajā dienestā ir iespēja saņemt 27 dažāda veida valsts un pašvaldības apmaksātus sociālos pakalpojumus.  

Īpaši tiek atbalstītas ģimenes ar bērniem, kurām Liepājas pašvaldībā pieejams gan sociālā palīdzība, gan  20 dažādu sociālo pakalpojumu. Kopumā 2022. gadā pašvaldības finansētajiem sociālajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem novirzīti līdzekļi vairāk nekā viena miljona eiro apmērā.

Savukārt Sociālā dienesta pamatā ir sociālais darbs, ko veic Sociālā darba daļa, kas arī izvērtē, kāda palīdzība – materiālais atbalsts vai sociālais pakalpojums cilvēkam papildus būtu nepieciešams. Sociālā darba pakalpojumu šobrīd Liepājā saņem vairāk nekā 400 sociālā riska ģimenes. Sociālā darba daļas darbinieki ikdienā veic sociālo darbu ar šīm ģimenēm, veido sadarbības jeb sociālās rehabilitācijas plānu,  starpinstitucionālajā sadarbībā iesaistot izglītības iestādes, Bāriņtiesu, policiju, psihologus un citus pakalpojumu sniedzējus, lai palīdzētu ģimenei risināt sociālās problēmas gan ar pašu resursiem, gan piesaistot atbalstu no malas.   

Sociālajā dienestā, kas atrodas  E.Veidenbauma ielā 3, pēc palīdzības var vērsties ikviens pilsētas iedzīvotājs, kurš nonācis krīzes situācijā un kuram nepieciešams saņemt sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus vai sociālā darbinieka atbalstu. Lai pieteiktos uz konsultāciju, nepieciešams iepriekš pieteikties pa informatīvo tālruni 634 89655, jo Sociālais dienests pieņem klientus pēc iepriekšēja pieraksta. Pieteikties uz sociālo palīdzību var,  arī izmantojot e-pierakstu, t.i. aizpildot pieteikuma veidlapu: pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/NlYrZldlSXFmRDhRRkJYM1E3eExMdz09

Sociālos pakalpojumus ģimenes ar bērniem, personas ar invaliditāti, seniori vai viņu pilnvarotas personas var pieprasīt Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā, papildus informācija pa tālruni 634 89674. Ar Sociālā darba daļu par dažādām atbalsta iespējām iespējams sazināties pa tālruni 63489682.