Liepājas domes finanšu komitejas sēdē deputāti apstiprināja projekta “Liepājas vieglatlētikas manēžas būvniecība” būvniecības izmaksas kopsummā 6 279 442,16 eiro (ieskaitot PVN).

Lēmums vēl jāpieņem Liepājas domes sēdē, kas plānota 16. jūnijā, informē Liepājas pilsētas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ķēde.

Slēgta iepirkuma konkursa rezultātā Liepājas vieglatlētikas manēžas būvniecību par viszemāko cenu piedāvāja veikt SIA “Merks”, piedāvājot manēžu uzbūvēt 16 mēnešu laikā par EUR 5 473 759,50 (neieskaitot PVN).

Liepājas vieglatlētikas manēžas būvniecībai paredzēts Izglītības un zinātnes ministrijas atbalsts, piešķirot valsts līdzfinansējumu EUR 3 585 625,00 apmērā. Liepājas pašvaldības finansējums manēžas būvniecībai plānots EUR 2 693 817,16 apmērā.

Turpinot attīstīt Liepājā sporta infrastruktūru, vieglatlētikas manēžas būvniecību plānots uzsākt 2016. gadā. Manēža tiks būvēta Rīgas ielā 50, pie Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas.

Manēžas projekts izstrādāts pēc Starptautiskās Vieglatlētikas federācijas noteiktajiem standartiem ar atbilstošu slēgto vieglatlētikas manēžu, kā arī pielāgotām telpām sportistu internātam. Manēža būs paredzēta izglītības iestāžu audzēkņu un sporta klubos iesaistīto personu treniņprocesa apstākļu uzlabošanai, kā arī tā paplašinās iespējas rīkot starptautiska līmeņa sporta sacensības Liepājā.

4900 m2 platībā plānots izvietot 200 m skrejceļu ar 4 celiņiem pa apli, iesildīšanās laukumu 6x40 m, 60 m sprinta taisni ar 4 celiņiem, sektorus ar nepieciešamo aprīkojumu augstlēkšanai, tāllēkšanai un lodes grūšanai, laukums basketbola, florbola, iekštelpu futbola un volejbola sporta spēļu vajadzībām, šķēpmešanas treniņsektors un saliekamās skatītāju tribīnes ar ne mazāk kā 500 sēdvietām. Tāpat plānota klints kāpšanas siena, trenažieri un sektors vingrošanai ar līdztekām un citu nepieciešamo inventāru.

Papildus vieglatlētikas manēžai tiks būvēta arī četrstāvu ēka, kurā atradīsies: ģērbtuves un apmeklētāju centrs, ēdnīca gan skolēniem, gan manēžas apmeklētājiem ar virtuvi un ēdamzāli, mācību klases, manēžas un Sporta spēļu skolas administrācijas kabineti, bibliotēka un sportistu internāts. Četrstāvu ēka būs savienota ar 5. vidusskolas ēku un manēžu.