Valdība otrdien atbalstīja izvirzītos kandidātus uz Daugavpils Universitātes un Liepājas Universitātes padomēm, ziņo LETA.

Daugavpils Universitātes padomē tika apstiprināta Latvijas Darba devēju konfederācijas projekta vadītāja Jolanta Vjakse, bet Liepājas Universitātes padomē – Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas AS "Norplast Piemare" valdes loceklis Gatis Ginters.

Daugavpils Universitātes un Liepājas Universitātes padomi veido trīs locekļi, un uz tām februārī tika saņemti attiecīgi 18 un 17 pieteikumi.

Februārī valdība darbam Daugavpils Universitātē bija apstiprinājusi VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes locekli Vitu Balodi–Andrūsu un Latgales reģiona attīstības aģentūras direktoru Māri Bozoviču ("Latgales partija"), savukārt Liepājas Universitātē – VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" valdes priekšsēdētāju Vilni Vitkovski ("Liepājas partija") un SIA "Kurzemes biznesa inkubators" valdes priekšsēdētāju Salvi Rogu.

Ņemot vērā, ka uz trim vietām katrā universitātē tika apstiprināti tikai divi augstskolu padomes locekļi, uz vienu vakanci gan Daugavpils Universitātē, gan Liepājas Universitātē tika izsludināti papildu konkursi.

Augstskolu padomes ir jauna veida pārvaldības forma Latvijas augstskolās. Augstskolu padome ir koleģiāla augstāka lēmējinstitūcija, kas atbildīga par augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību. Padomei jānodrošina arī valsts augstskolas darbība atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.

Valsts augstskolu padomju locekļu izvirzīšanas un atlases process tika sākts 2021.gada nogalē, izsludinot atklātu starptautisku kandidātu atlasi. Kandidātu pieteikumus un viņu atbilstību augstskolu padomes locekļa statusam izvērtēja atlases komisijas, kurās darbojas nozaru un personālvadības profesionāļi, kā arī nevalstisko organizāciju un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji.

Atlases process notika trīs kārtās, pretendenti prezentēja savu redzējumu par galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, iestājoties par modernu un atvērtu studiju vidi, akadēmiskās karjeras izaugsmi un Latvijas augstskolu pozīciju nostiprināšanu starptautiskajā apritē, padziļināti tika vērtētas kandidātu vadības kompetences.