"Uzgleznot laiku... Vai tas maz iespējams? Ne to laiku, ko skaita minūtes, stundas un dienas, bet to laiku, laikmetu, kurā dzīvojam.


Laiks vienmēr ir bijis sarežģīts. Mūsdienās to iezīmē nesen piedzīvotā "Covid-19" pandēmija, karš Ukrainā, inflācija, deflācija un politiskas kaislības.


Lai cik neiespējami šķiet to visu uzgleznot, rakstnieks Ēriks Kūlis ņem savu vārdu paleti un spēcīgiem triepieniem glezno. Indīgi zilā krāsa noder ironijai (stāstos "Lapkriša neērtības", "Vēja radītāji"), salātzaļā – smieklu devai ("Vīru runa"), bet dvēseliski balto un sāpīgi melno rakstnieks izvēlas, kad jāattēlo skaudrais vēstījums par Petro no Mihailivkas ciema Ukrainā ("Lai viss ir kā pie cilvēkiem"), vēstīts grāmatas pēcvārdā.


Savukārt grāmatas redaktors Aldis Vēvers saka: "...tāpat kā tilts pāri ostas kanālam savieno Jaunliepāju ar pilsētas cildenāko daļu, – Ērikam viņa darbos ironija sasaista komisko ar traģisko. Un ir vienlaikus kā vēja roze. Reizumis tā nosliecas negantas groteskas virzienā, un tad visiem apriebusies liekulīgā iekšpolitiskā realitāte iegūst pērļaini asu vizmu."


Ēriks Kūlis zināms kā ražīgs stāstu, romānu, kinoscenāriju un bērnu pasaku grāmatu autors. Kopš savas pirmās publikācijas 1962. gada 21. septembrī Ēriks Kūlis sarakstījis vairāk nekā 50 darbu – 24 stāstu krājumus, 19 romānus, 13 bērnu grāmatas, kā arī biogrāfisko prozu, atmiņu, piemiņas grāmatas. Par grāmatām "To stāsti rudenim" un "Mūsu mīlestības krāsas" Ēriks Kūlis saņēmis Egona Līva piemiņas balvu "Krasta ļaudis".