Tieslietu padome pagājušajā nedēļā Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka un Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāja amatā uz turpmākajiem pieciem gadiem iecēlusi tiesnesi Didzi Aktumani, informē LETA.


Padome arī iecēlusi tiesnesi Allu Šilovu par Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāju, bet par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāju tiesnesi Signi Grīnbergu. Abas tiesu priekšsēdētājas amatos ieceltas uz pieciem gadiem.


Tieslietu padome noteikusi tiesneša amata pienākumu izpildes vietu četriem tiesnešiem, kas rajona tiesneša amatā iecelti ar Saeimas 17.jūnija lēmumu.


Tiesnesim Dainim Slišānam noteikts pildīt amata pienākumus Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, tiesnesim Edgaram Biezajam – Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, tiesnesei Sanitai Babrei – Vidzemes rajona tiesā Valkā, bet tiesnesei Ingai Serafimovai – Kurzemes rajona tiesā Liepājā.