Pozitīvas emocijas, jauni kontakti un vēlme turpināt – tādi ir ieguvumi pēc pirmā mākslinieku un literātu iniciētā diskusiju vakara "Daudzpusīgais radošums", kas notika sestdienas, 18. februāra, pēcpusdienā Latviešu biedrības namā. Iecere visiem kopā radīt "netveramu, brīvu mākslas darbu" īstenojās, atzina darba grupa mākslinieka Pētera Taukuļa vadībā, turklāt pēc pasākuma palika arī taustāmas radošuma izpausmes un sanākušo atzinīgie vārdi.

"Pilnībā pārliecinājāmies, ka esam uz pareizā ceļa. Šādas tikšanās, kur brīvā atmosfērā parunāties, apmainīties pieredzēm un viedokļiem, cilvēkiem ir vajadzīgas," par pirmā sarunu vakara panākumiem gandarīts ir idejas autors Pēteris Taukulis, kurš bija aicinājis Liepājas radošo nozaru pārstāvjus palīdzēt saorganizēt šādu sanākšanu. Par pirmās sarunas moderatoriem jeb sarunvežiem bija piekrituši būt fotogrāfe un gleznotāja Irina Tīre, rakstniece un dzejniece Jana Egle, mākslinieks Aldis Kļaviņš, mūziķis un komponists Juris Pavītols un digitālais mākslinieks, fotogrāfs, tetovētājs Vidvuds Dāvids Fomins.

Biklums zūd, un laiks paskrien nemanot

Uz diskusiju vakaru bija sanākuši 25 liepājnieki, no kuriem daudzi atzinās, ka šādā pasākumā piedalās pirmo reizi, tāpēc jūtas mazliet nedroši. Tomēr jau mirkli pēc apsēšanās pie galdiņiem gaisā uzvirmoja daudzbalsīga murdoņa, kas, P. Taukuļa vārdiem runājot, "cēlās un plaka kā jūras viļņi".

Pirmajā sarunu raundā moderatori pie ikviena galdiņa sanākušos aicināja izteikties par vakara tēmu "Daudzpusīgais radošums", proti, ko katram nozīmē radoši izpausties. Izrādījās, ka sanākuši ne tikai tie, kuriem radošums ir maizes darbs, bet arī ar mākslām pilnīgi nesaistīti ļauži. Vārds tika dots visiem, un daudzi pēc tam atzina, ka atvēlētās 45 minūtes sarunās paskrējušas nemanot, kas bijis pārsteigums, jo licies, "vai tad man būs, par ko runāt, ar cilvēkiem, kurus nepazīstu vai esmu redzējis tikai medijos".

Otrajā raundā pēc starpbrīža sanākušie tika aicināti mainīt galdiņus, lai iepazītos ar citiem dalībniekiem, un katrs sarunvedis piedāvāja pats savu sarunu tēmu. Arī tās bija izvēlētas dažādas, piemēram, "radītājs vai baudītājs", "intuīcija un zemapziņa" un citas. Kad nozvanīja zvaniņš, ka laiks diskusijas beigt, nebija galdiņa, pie kura sarunas mirkli vēl neturpinātos. Daži pat steidza noskaidrot, kā jauniepazītais sarunbiedrs atrodams sociālajos tīklos un vai drīkst uzaicināt draudzēties.

Martā aicinās runāt par Liepāju kā mājām

Jau starpbrīdī tapa skaidrs, ka pasākums ir izdevies un noteikti jāatkārto, secināja darba grupa, kura pēc pasākuma beigām sēdās pie viena galda ar moderatoriem, lai izrunātu, kā katram veicies. Visi kā viens atzina, ka sarunu ieguvumi ir gan jaunas pazīšanās, gan dažādā pieredze, ko atnesis katrs dalībnieks, turklāt visi pauda gatavību nākt arī uz nākamo pasākumu, kur sarunveži būs jau citi Liepājā zināmi radošo nozaru pārstāvji. "Šis vakars izpludināja robežas starp mākslinieku un viņa auditoriju un starp māksliniekiem no dažādām jomām," priecājas literāte Jana Egle.

Organizatori cer, ka nākamajā reizē, kas notiks martā un būs veltīta Liepājai (jāpiebilst, ka marts ir Liepājas dzimšanas dienas mēnesis), sanāks vēl vairāk interesentu, un pateicas Liepājas Latviešu biedrības nama vadībai par telpu un aprīkojuma atvēlēšanu. Datums, kad notiks otrais diskusiju vakars, vēl tiks saskaņots un pēc tam izziņots medijos.