Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas zālē divas dienas, 28. un 29. septembrī, risinājās Liepājas muzeja organizētā zinātniskā konference "Liepāja okupāciju laikā, 1940-1990".

Konferencē uzstājās 16 referenti, tostarp virkne zinātņu doktoru, pārstāvot 13 dažādas institūcijas, sākot ar pašiem Liepājas muzeja darbiniekiem, Latvijas Kara muzeja, Latvijas Okupācijas muzeja, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja, Žaņa Lipkes memoriāla, beidzot ar Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Universitātes, Nacionālo bruņoto spēku Vēstures pētniecības nodaļas pētniekiem.


Konferences pirmajā dienā Maija Meiere-Oša referēja par ebreju slēpšanās vietām Otrā pasaules kara laikā Liepājā; Mārtiņš Vesperis par ebreju medicīnas darbinieku likteņiem 2. pasaules kara laikā Liepājā; Vēsma Lēvalde par Liepājas teātri okupāciju režīmos; Juris Ciganovs par Padomju Sarkanās armijas bāzēm Latvijā un situācija Liepājā; Edvīns Evarts aplūkoja vācbaltiešu repatriācijas aspektus, izmantojot kā piemēru vienu Liepājas ģimeni; Linards Muciņš ziņoja par Liepāju Vācijas – PSRS kara 1941. gadā; Valdis Kuzmins – par Liepājas ostu un vācu armijas grupas "Ziemeļi/Kurzeme" apgādi; Uldis Neiburgs par ģenerāļa Kureļa grupas Kurzemē un Liepājā pētniecības atziņām un problēmām; Viesturs Rasnacis – par Latvijas Republikas bruņoto spēku atjaunošanu pēc Padomju okupācijas, kā piemēru izmantojot 6. Liepājas robežsargu bataljonu.

Nākamajā konferences dienā Kārlis Kangeris referēja par padomju karagūstekņiem Liepājā un Liepājas novadā; Gints Zelmenis – par PSRS un LPSR valsts drošības iestāžu vadītājiem Liepājā un Liepājas apkārtnē; Ivars Ķupis – par Otro pasaules karu caur vācu karavīru fotoobjektīvu; Zigmārs Turčinskis sniedza ieskatu Latvijas nacionālo partizānu cīņās Liepājas apkārtnē 1945.–1959. gadā; Indulis Zālīte – ieskatu LPSR VDK Liepājas pilsētas un ostas daļas dokumentu kolekcijā; Jānis Ķeruss referēja par bēgšanu zvejas traleros no Liepājas kolhoza "Boļševiks" 1952. – 1957. gadā; Aija Raudiņa sniedza ieskatu Liepājas muzeja krājumā esošajās okupāciju laiku liecībās.

Konferences materiālus paredzēts apkopot un izdot zinātnisko rakstu krājumā. Ar konferences programmu iespējams iepazīties ŠEIT.


Visu konferences dlībnieku uzstāšanās var noklausīties muzeja Facebook profilā.