"Neviens mani nepierunās atkārtoti kandidēt uz rektores amatu!" – portālam irliepaja.lv pārliecināti saka pašreizējā Liepājas Universitātes (LiepU) rektore Dace Markus. Vispirms jau tāpēc, ka tikai ar tādu apņemšanos piekritusi kandidēt uz amatu pirmajā reizē.


"Diemžēl pagājušā gada vasarā, kad beidzās mans piecu gadu termiņš, un uz manu un vēl trīs citu augstskolu rektoru amatiem vajadzēja izsludināt jaunu konkursu, to apturēja, jo bija jāmaina augstskolu pārvaldība – jāievēl Padome."


Tā nu LiepU rektores amatā Dacei Markus šomēnes aizsācies jau septītais gads.

Taču ne tikai senā apņemšanās vairs nekandidēt uz rektores amatu ir iemesls, kāpēc neviens Daci Markus nepierunās tomēr kandidēt – vēl viens būtisks arguments ir veselība, kas sašķobījusies, un jāsaved kārtībā, atzīst rektore.


Vaicāta, vai ir kāds kandidāts, ko gribētu redzēt savā vietā, Dace Markus atzīst, ka LiepU kolektīva iekšienē ir kandidāti, kuri būtu cienīgi ieņemt šādu amatu, taču "nosaukt kādu konkrētu vārdu nebūtu korekti", turklāt rektora izvēle varētu būt atkarīga no augstskolas nākotnes stratēģijas, kura šobrīd vēl ir neskaidra, uzskata Markus.


"Tam obligāti jābūt cilvēkam ar zinātņu doktora grādu, ar pieredzi un stratēģisku domāšanu!" – trīs pamatprasības nosauc rektore.


Viņa atzinīgi vērtē faktu, ka "stipri palielināts rektora atalgojums" (konkursa sludinājumā teikts, ka tas būs 5000 eiro pirms nodokļu nomaksas – irliepaja.lv).


"Būs lielāka motivācija kandidātiem pieteikties," saka Markus,


"Taču proporcionāli arī pārējam LiepU personālam vajadzētu palielināt algas!"

Ja šobrīd vēl nav pilnībā skaidrs, kāda būs LiepU nākotne, tad pirms gada noteikto lietišķo zinātņu universitātes klasifikāciju tai Markus vērtē atzinīgi:


"Kā reģionālai augstskolai LiepU blakus zinātniskajai bāzei noteikti ir jābūt lietišķajam aspektam!"


Rektore arī atzinīgi vērtē Padomes no jauna aktualizēto seno ideju par Kurzemes Universitātes izveidi. Savulaik, kad šo ideju izteikusi, pietrūcis Kurzemes pašvaldību politiskās gribas, lai to īstenotu. Tagad, kad ideju izvirzījusi Padome, cerības ir lielākas, uzskata Markus.


"Tas būtu lieliski, ja apvienotu visus Kurzemes reģiona augstskolu spēkus, jo ideja nav slikta!"


Jau vēstīts, ka Liepājas Universitāte (LiepU) aizvadītajā nedēļā izsludināja atklātu starptautisku konkursu uz LiepU rektora amatu uz noteiktu laiku – pieciem gadiem no amatā ievēlēšanas dienas.


Rektors ir LiepU augstākā amatpersona, kas īsteno LiepU vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv augstskolu, atbild par LiepU attīstības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu, LiepU finanšu resursu lietderīgu un likumīgu izmantošanu, kā arī pilda citus amata pienākumus saskaņā ar tiesību aktiem, LiepU Satversmi, Padomes un Senāta lēmumiem.


Prasības kandidātiem vai kandidātēm noteiktas  saskaņā  ar  jūnijā apstiprināto "Liepājas Universitātes rektora vēlēšanu nolikumu":
zinātnes doktora grāds;
pieredze un sasniegumi zinātnē;
pieredze un sasniegumi augstākās izglītības vai inovāciju jomā;
darba pieredze vadošā amatā;
darba pieredze starptautiskā vidē;
nevainojama reputācija;
latviešu valodas prasmes vismaz C līmeņa 1. pakāpē un angļu valodas prasmes vismaz C līmeņa 1. pakāpē;
stratēģiska domāšana;
komunikācijas, argumentācijas, vadības un finanšu vadības prasmes un pieredze.


Rektora alga mēnesī pirms nodokļu nomaksas noteikta 5 000,00 eiro apmērā.


Atlases procedūra paredzēta divas kārtās, bet gala lēmumu pieņems balsojumā augstskolas Satversmes sapulcē.


Pieteikšanās konkursam noteikta līdz 31.augustam,.


Vairāk par prasībām kandidātiem un konkursa norisi ŠEIT.