26.martā pulksten 12 Zinātnes un radošuma dienu ietvaros universitātē notiks Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes Logopēdijas centra 7. zinātniski praktiskais seminārs.

To apmeklēt aicināts ikviens interesents, informē Liepājas Universitātes sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Timermane.

Priekšlasījumu "Valodas attīstības sekmēšana mūzikas nodarbībās pirmsskolas vecumā" sniegs Ezeres vidusskolas direktora vietniece pirmsskolas jautājumos Vaira Ansone, bet studiju programmas "Logopēdija" 3. kursa studenti seminārā piedalīsies ar zinātniskajiem lasījumiem par veiktajiem pētījumiem logopēdijas jomā. Laura Laugale lasīs referātu par kreilību un tās ietekmi uz rakstu valodas apguves procesu sākumskolā, savukārt Liene Leite – par bērnu ar aukslēju šķeltni aprūpi, mutvārdu runas un rakstu valodas traucējumiem. 4. kursa studentes Anita Strazdiņa un Annija Saulīte kopā ar 3. kursa studentēm Darju Veļģeri un Līgu Kalniņu stāstīs par iespaidiem, studējot logopēdiju Spānijā, Beļģijā un Grieķijā, Erasmus studentu apmaiņas programmas ietvaros.

Semināra noslēgumā būs iespēja skatīt gadskārtējo runas un valodas traucējumu korekcijas materiālu izstādi, kurā aplūkojamos materiālus ir izstrādājušas Logopēdijas programmas studentes logopēdiskās prakses laikā gan sadarbojoties ar prakses vadītājiem, gan meklējot idejas grāmatās un elektroniskajos resursos.