Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra Personības izaugsmes un pilnveides nodaļas mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaisti pieaugušo izglītības aktivitātēs un sekmēt pilnvērtīgu karjeras attīstības atbalstu visa mūža garumā, t.sk. jaunu prasmju apguvi pieaugušajiem, tāpēc šogad tiks veidots Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada pieaugušo izglītības brīvprātīgo koordinatoru tīkls, informē Liepājas Izglītības pārvalde.

Līdz šim nodaļa ir veiksmīgi organizējusi vairāk kā 40 dažāda veida pieaugušo neformālas izglītības nodarbības un pasākumus 900 iedzīvotājiem, kā arī sniegusi vairāk kā 30 karjeras attīstības atbalsta konsultācijas iedzīvotājiem.

Par koordinatoru var pieteikties ikviens, kurš vēlas veicināt iedzīvotāju interesi par pieaugušo izglītību, bet īpaši aicināti pieteikties bibliotekāri, kultūras un sabiedrisko  centru darbinieki, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri labprāt informētu vietējās kopienas iedzīvotājus par pieaugušo izglītības mācību iespējām.

Koordinatora uzdevumi:
• Informēt iedzīvotājus par aktualitātēm pieaugušo izglītībā (vienu līdz divas reizes mēnesī tiks informēti par mācību iespējām);
• Piedalīties koordinatoru sanāksmēs (trīs reizes gadā);
• Apzināt un apkopot iedzīvotāju mācību intereses.

Koordinatora ieguvumi:
• Pirmajam uzzināt par aktualitātēm pieaugušo izglītībā;
• Iesniegt savas/iedzīvotāju idejas pieaugušo neformālas izglītības nodarbību tēmām;
• Piedalīties dažādās pieaugušo neformālās izglītības nodarbībās bez maksas;
• Trīs reizes gadā (aprīlī, septembrī, novembrī) piedalīties koordinatoru sanāksmēs, lai diskutētu par aktuālām iedzīvotāju mācību interesēm un apgūtu jaunas prasmes praktiskajās pieaugušo neformālās izglītības nodarbībās (digitālās prasmes, labbūtība, pieaugušo izglītība, komunikācija, lietišķā etiķete, radošās meistarklases u.c.).

Ja vēlies kļūt par pieaugušo izglītības brīvprātīgo koordinatoru,  aizpildi pieteikuma anketu šeit: ej.uz/PItikls