Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, iedzīvotāji līdz 20. februārim aicināti izteikt viedokli par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekta redakciju par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2 "Kārtība, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei".

Saistošo noteikumu projekta "Grozījums Liepājas pilsētas domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Kārtība, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei" mērķis ir noteikt izmaksas 2023. gadam, kādas pašvaldība sedz privātajai pirmsskolas izglītības iestādei par vienu izglītojamo mēnesī, norādot konkrētas izmaksas katrā vecuma grupā. Tādējādi saistošie noteikumi paredz izglītības iespēju pirmsskolas izglītības programmā bērniem, kuriem pašvaldība nevar nodrošināt vietu pašvaldības bērnudārzā.

2023. gadā apstiprināts 223 813 eiro pašvaldības līdzfinansējums divām privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno licencētu pirmskolas izglītības programmu, – privātsākumskolai "Varavīksne" – 80 869 eiro, privātajai pirmsskolas izglītības iestādei "Pikucis" – 142 944 eiro., informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Pašvaldības atbalsta apmērs vienam izglītojamam mēnesī pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai privātajā izglītības iestādē 2023. gadā tiek noteikts:
• izglītojamam no pusotra gada līdz četru gadu vecumam 270,36 eiro, kas, salīdzinot ar 2022. gadu (239,76 eiro) ir palielinājums par 30,60 eiro;
• izglītojamam, kuram nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvē – 174,95 eiro, kas, salīdzinot ar 2022. gadu (148,43 eiro) ir palielinājums par 26,52 eiro.

Vidējā izmaksa vienam izglītojamam palielinājusies saistībā ar pedagogu un tehnisko darbinieku mēnešalgas palielināšanos un komunālo pakalpojumu tarifu pieaugumu.

Iedzīvotāji savu viedokli par saistošo noteikumu projektu var izteikt elektroniski pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/NUFWZmNjS1ZZRlY5NldVa2pMOXFndz09/ tīmekļvietnē (lai iesniegu savu priekšlikumu nepieciešama autorizēšanās caur latvija.lv ar savu bankas kontu vai e-parakstu).

Ja iedzīvotājiem nav pieeja internetbankai, viedokļus un priekšlikumus rakstiski var iesniegt arī brīvā formā klātienē Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centros Rožu ielā 6 vai Peldu ielā 5. Tāpat priekšlikumus var nosūtīt pa pastu uz adresi Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, kā arī elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: pasts@liepaja.lv.

Saņemtos viedokļus pašvaldība apkopos un atspoguļos šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot izskatīšanai komitejās un domes sēdē.

Pašvaldību likuma 46. panta trešā daļa par saistošo noteikumu izstrādi nosaka, ka saistošo noteikumu projekts un tā paskaidrojuma raksts nododams sabiedrības viedokļa noskaidrošanai pirms tā virzīšanas izskatīšanai un pieņemšanai pašvaldības domē un domes komitejās. Viedokļa noskaidrošanas termiņš ir ne mazāks kā divas nedēļas.

Šim nolūkam pašvaldības tīmekļvietnē ir izveidota jauna sadaļa "Saistošo noteikumu projektu apspriešana", kur tiek apkopotas visas aktuālās saistošo noteikumu projektu sabiedriskās apspriešanas: www.liepaja.lv/saistoso-noteikumu-projektu-apspriesana/