No 10. februāra Latvijas iedzīvotājiem būs iespēja palīdzēt tapt Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnēm, kas pamatā noteiks, kāda saliedētības politika tiks ieviesta Latvijā turpmākajos septiņos gados.

Šis būs Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādņu iedzīvotāju apspriedes otrais cikls, nodrošinot atgriezenisko saikni diskusiju dalībniekiem pēc pirmā diskusiju cikla, kas norisinājās 2019.gada rudenī visos Latvijas reģionos, kā arī dodot iespēju ikvienam iedzīvotājam iesaistīties diskusijās politikas dokumenta projekta komentēšanā un priekšlikumu sniegšanā, lai nodrošinātu to, ka dokuments balstītos uz iedzīvotāju vēlmēm.

Iedzīvotāju diskusijās Kultūras ministrija, kā atbildīgā institūcija par saliedētu un pilsoniski aktīvas sabiedrības politiku Latvijā,  dalībniekus iepazīstinās ar pamatnostādņu projektu, kurā tikuši iestrādāti iedzīvotāju sniegtie priekšlikumi iepriekšējā diskusiju ciklā, tādējādi nodrošinot atgriezenisko saikni, pēc kā sekos projekta izvērtēšana, izvērtējot, vai tā atbilst iedzīvotāju skatījumam un iepriekš paustajiem viedokļiem, kā arī ideju un konkrētu priekšlikumu ģenerēšana komandās. Par diskusiju veiksmīgu norisi un ideju ģenerēšanu rūpēsies trīs moderatores: Inese Vaivare, Dace Akule un Iveta Kažoka. Darbs noritēs trīs paralēlās komandās.

Iedzīvotāju diskusijas norisināsies 4 Latvijas reģionos, kā arī Rīgā no 10. līdz 17. februārim. Liepājā tā notiks 15.februārī kopstrādes biroja "Coworking Liepaja" telpās, Vecā ostmala 24, 4. stāvā, pulksten 10 -14.30.

Diskusijas organizēs Latvijas Pilsoniskā alianse, sadarbībā ar reģionālajiem NVO resursu centriem: Kurzemes NVO centru, Zemgales NVO centru, Dienvidlatgales NVO atbalsta centru un Valmieras novada fondu, ar Kultūras ministrijas un British Council atbalstu.

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina Latvijas iedzīvotājus nepalikt malā un iesaistīties iedzīvotāju diskusijās, lai kopīgi veidotu Latvijas nākotni! Intereses gadījumā aicinām iedzīvotājus aizpildīt pieteikuma anketu.

Latvijas Pilsoniskā alianse ir neatkarīga, bezpeļņas nevalstiskā jumta organizācija, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstot Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un veidojot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai. Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno 131 biedru, kas kopumā ir aptuveni 70 000 privātpersonas.