Lai izveidotu pēc iespējas pilnīgāku Liepājas valstspilsētas pašvaldības mārketinga un komunikācijas plānu 2022.–2027. gadam, ikviens interesents aicināts iesaistīties tā tapšanā, novērtēt jau esošos priekšlikumus un dalīties ar savu redzējumu, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Liepājas valstspilsētas mārketinga un komunikācijas plāna 2022.–2027.gadam galvenais mērķis ir veicināt iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi Liepājā, sekmēt iesaisti pilsētas norisēs, kā arī nodrošināt  jaunu iedzīvotāju piesaisti un integrāciju Liepājas dzīvē. Topošais Liepājas mārketinga un komunikācijas plāns paredz izstrādāt konkrētus priekšlikumus un taktiskos risinājumus galvenajām pilsētmārketinga mērķa grupām: esošajiem un topošajiem iedzīvotajiem, pilsētas viesiem un investoriem.

Aicinām izteikt viedokli par dažādiem risinājumiem, kas ir nozīmīgi gan esošo iedzīvotāju apmierinātības un lojalitātes veicināšanā, gan jaunu iedzīvotāju piesaistē.

Risinājumu fokuss ir mārketinga un komunikācijas joma, taču aicinājums dalīties arī ar citām idejām un priekšlikumiem, piemēram, veiksmīgu pašvaldības un privātā sektora sadarbību, pieredzi no citām nozarēm un pilsētām.

Kopumā aptaujas anketā lūgsim novērtēt un sniegt priekšlikumus, novērtējot piedāvātās mārketinga aktivitātes par vairākām Liepājas pilsētai būtiskām nozarēm.

Aicinām sniegt priekšlikumus par veidu, kā vislabāk veicināt dzīvesvietu pieejamības uzlabošanos Liepājā, ar kādām mārketinga un komunikācijas aktivitātēm uzlabot asociāciju par Liepāju kā mobilitātes un transporta jomā attīstītu pilsētu, kā vislabāk veicināt iedzīvotāju informētību un izpratni par dažādiem pilsētvides jautājumiem, kā vislabāk informēt par izglītības piedāvājumu dažādos izglītības līmeņos, kā paaugstināt iedzīvotāju informētības un izpratnes līmeni par uzņēmējdarbības iespējām, mūsdienīgu ražošanu un konkurētspējīgām darba iespējām mūsu pilsētā, kā nodrošināt pēc iespējas noderīgākas aktivitātes Liepājas kultūras, izklaides un sporta norišu daudzveidībai un to pieejamību dažādām sabiedrības grupām, kā veicināt liepājnieku līdzdalību lēmumu pieņemšanā un pilsētas veidošanā, kā arī lūgsim sniegt priekšlikumus un novērtēt piedāvātās aktivitātes jaunu iedzīvotāju piesaistei Liepājā.

Aptauju aizpildīt var šeit: https://forms.office.com/r/aXtMj6Yahc

Tāpat iedzīvotāji savus ieteikumus var sūtīt elektroniski uz e-pastu samd@liepaja.lv, Gaidīsim priekšlikumus un ierosinājumus līdz 2022. gada 27. februārim.

Atgādinām, ka iepriekšējais pilsētas mārketinga un komunikācijas plāns 2017.–2021.gadam tikai izveidots ar mērķi radīt vienotu pilsētas zīmolu, nodefinēt konkrētas mērķauditorijas un izstrādāt precīzus taktiskos risinājumus. Saistībā ar to, ka mārketinga un komunikācijas plāns ir jāatjauno kontekstā ar topošo Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmu 2022.–2027.gadam, tiek aktualizēts un papildināts nākamā perioda plāns.