Stiprinot Liepājas nevalstisko organizāciju (NVO) kapacitāti un veicinot iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību dažādos pilsētai būtiskos attīstības procesos, Liepājas valstspilsētas pašvaldība jau otro reizi īsteno NVO izaugsmes inkubatoru un aicina biedrības un nodibinājumus pieteikt savu dalību, informēja Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Sekmīgi realizējot NVO izaugsmes inkubatora pilotprojektu un ņemot vērā programmas pirmo dalībnieku sniegtās atsauksmes, otrajā NVO izaugsmes inkubatora ciklā ir pagarināts programmas garums līdz sešiem mēnešiem, kā arī paplašināts pieejamais atbalsts biedrību un nodibinājumu kapacitātes stiprināšanai atbilstoši katra dalībnieka izvirzītajiem attīstības mērķiem.

NVO izaugsmes inkubatorā tiks izvēlētas 10 līdz 15 nevalstiskās organizācijas kādā no piecām prioritārajām nozarēm – kultūra; IT, uzņēmējdarbības veicināšana un izglītība; vide, pilsētvide, kopienu attīstība; sociālā un/vai veselības joma, sports; bērni un jaunieši.

Katrā nozarē tiks atbalstīta divu līdz trīs biedrību dalība. NVO izaugsmes inkubatoram var pieteikties biedrības un nodibinājumi, kas darbojas Liepājā kādā no piecām prioritārajām nozarēm. Pieteikuma anketa dalībai NVO izaugsmes inkubatorā pieejama ŠEIT. Pieteikumi tiks pieņemti līdz 15. decembrim.

Izvērtējot biedrību atbilstību dalībai NVO izaugsmes inkubatorā, tiks vērtēta līdzšinējā biedrības aktivitāte, risinot aktuālas sabiedrības vajadzības un izaicinājumus, biedrības virzība uz attīstību, dalība vietēja, nacionāla un starptautiska mēroga projektos, prasme piesaistīt ārējo finansējumu, projektu ieceres un citi faktori, kas norāda uz dalībnieku vēlmi augt un attīstīties, lai kļūtu par spēcīgām, patstāvīgām un ilgtspējīgām biedrībām. Biedrību pieteikumus vērtēs šim mērķim izveidota komisija.

Inkubācijas cikla laikā, kas norisināsies līdz 2024. gada 30. maijam, paredzēts veikt padziļinātu organizāciju darbības analīzi, nodrošināt mentoru un nozares profesionāļu konsultācijas, apzināt iespējamos finansējuma avotus un sniegt praktisku palīdzību projektu pieteikumu sagatavošanā. NVO izaugsmes inkubatora norises laikā tiks īstenotas arī trīs visu dalībnieku kopīgas tikšanās. Papildu finansiālo iespēju stiprināšanai, NVO saņems arī ieteikumus savas darbības stiprināšanai un ilgtspējai, t.sk. kā piesaistīt jaunus biedrus, pozicionēt savu darbību un informēt par to plašāku sabiedrību u.c. Liepājas valstspilsētas pašvaldības sadarbības partneris NVO izaugsmes inkubatora īstenošanā ir biedrība "Impact Hub", kas izvēlēta tirgus izpētes procesa rezultātā.

NVO izaugsmes inkubators tiek veidots, lai sniegtu atbalstu Liepājas NVO, stiprinātu nevalstisko sektoru Liepājā un veidotu nozīmīgu attīstības platformu profesionālai un ilgtspējīgai izaugsmei. Papildus izaugsmes inkubatora programmai pašvaldība regulāri turpinās organizēt arī citas nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanas aktivitātes.

Saskaņā  ar "Lursoft" datiem Liepājā 2022. gadā reģistrētas 1 174 biedrības, 41% jeb 478 biedrības ir saistītas ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, 59% jeb 696 biedrības darbojas citās jomās.