Liepājas Universitātē (LiepU) šis ir izlaidumu laiks un nav nejaušība, ka daudzi no absolventiem kļūst arī par augstskolas mācībspēkiem. Tāds ir arī Valdis Priedols.

Kā informē Liepājas Universitātes Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Simona Laiveniece, Priedols LiepU ir kļuvis  par fizikas bakalauru, tagad iegūts profesionālais maģistra grāds izglītībā, kvalifikācija – fizikas skolotājs.

Valdis neslēpj, ka plānos ir mācības doktorantūras programmā "E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība". Ieplānotā  promocijas darba tēma ir saistīta ar virtuālajām laboratorijām, lai Liepājas Universitātē pieejamo laboratoriju iespējas būtu sasniedzamas arī virtuālajā vidē kā simulācijas.

Valdis Priedols pašlaik darbojas ne tikai augstskolas fizikas laboratorijā kā laborants, bet arī strādā Liepājas 5.vidusskolā un dara visu, lai skolēnus ieinteresētu par eksaktajām zinātnēm. Te palīdz robotikas nodarbības, kas bērniem attīsta radošumu, loģisko domāšanu un reizē māca arī programmēšanu. Tās pamatā ir loģika, un tā palīdz jebkuru  praktisku problēmu risināšanā.

Fakultātes vadība ir ieinteresēta perspektīvu studentu piesaistīšanai ne tikai studijām, bet arī praktiskai darbībai. Jauns darbalauks studentiem un pasniedzējiem paveras līdz ar jauno tehnoloģisko aparatūru uzstādīšanu Dabas un inženierzinātņu fakultātē. Tādā veidā Liepājas Universitāte gatavo jauno maiņu un domā par speciālistu noturēšanu Liepājā.