Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, 24.februārī 75 gadu jubileju svin advokāte Silvija Demme, Tautas frontes aktīviste, bijusi Liepājas domes valdes locekle.

"Sveicot Silviju nozīmīgā un skaistā dzīves gadskārtā, pirmkārt atceros viņu  kā Liepājas Atmodas laika pašvaldības deputāti un toreiz  valdes locekli,” saka vēsturnieks un tā laika pašvaldības deputāts Gunārs Silakaktiņš.  

"Pēc 1990. gada vēlēšanām Liepājas valdē bija divi juristi – Silvija Demme un Ingrīda Junghāne. Silvija bija tā, kura, tāpat kā pārējie tās locekļi, īstenoja Atmodas laika ideālus, nepateicīgus, piņķerīgus un bieži vien pat juridiski neiespējami pamatotus  ar atjaunotās valsts vēl neesošo likumu un noteikumu normām.
 
Silvija Demme bija tā, kas atbildēja par īpašumu denacionalizāciju un pašvaldības īpašumu iznomāšanu, vēlāk arī privatizācijas sākumu Liepājā.

Ja minēju toreiz nepateicīgo valdes locekļu darbu, tad varu to ilustrēt ar man prātā ienākušu gadījumu, kuru tagad varētu atcerēties kā veselīgu kurāžu – 1993.gada decembrī valdes Privatizācijas komisija izskatīja jautājumu par pašvaldības ziedu salona Lielā ielā 1 nomas līgumu. Bija divi pretendenti, balsu vairākums izšķīrās par jau esošo nomnieku. Tai vēlajā vakarā pēc komisijas sēdes Silvijai nācās meklēt pēc sirdszālēm, jo uz rakstāmgalda krāšņi rotājās... atraidītā nomas pretendenta šķiņķots kapu vainags ar visām sēru lentām. Paldies par skaistajiem gadiem Liepājai!

No sirds sveicu Silviju Demmi jubilejā!"

Silvija Demme dzimusi 1941.gada 24.februārī Balvu rajonā zemnieku ģimenē. 1949.gada 25.martā visa ģimene tika izsūtīta uz Omskas apgabalu Sibīrijā, kur pavadīti astoņi gadi. 1959.gadā pabeidza Balvu vidusskolu, 1965. – Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot jurista kvalifikāciju.

Strādāja Rīgas rajona prokuratūrā par izmeklētāju. 1966.gada jūlijā apprecējās ar liepājnieku, inženieri Juri Demmi. Meita Ivonna (1968) un dēls Māris (1970).

Strādāja Liepājas pilsētas prokuratūrā par prokurora palīdzi līdz 1968.gada oktobrim, kad atkārtoti tika represēta kā politiski neuzticama persona, kura nevar strādāt padomju prokuratūrā.

1968.gada novembrī uzņemta Latvijas PSR advokātu kolēģijā un strādāja Liepājas juridiskajā konsultācijā par advokāti.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas kļuva par individuāli praktizējošu zvērinātu advokāti. No 1988.gadā – Tautas frontē, aktīvi darbojās LTF Liepājas nodaļas valdē, 1990.gadā ievēlēta Liepājas pilsētas pašvaldībā – valdes locekle.

Nodarbojās ar denacionalizācijas un īpašumu privatizācijas lietām. 1994.gada atgrizās zvērinātas advokātes praksē, kur nostrādāja līdz 2008.gadam.

Apbalvota ar Barikāžu atceres zīmi un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes pateicības rakstu