Ar pilsētas domes 18. jūnija sēdes lēmumu līdzšinēja pašvaldības deputāte (partija "Saskaņa") un 2. vidusskolas ģeogrāfijas un ekonomikas skolotāja Gaļina Skorobogatova iecelta par 3. Pamatskolas direktori.

Vieta atbrīvojās pēc tam, kad līdzšinējais skolas direktors Aleksandrs Kozičs iesniedza lūgumu atbrīvot viņu no direktora pienākumu pildīšanas.

Kā domes sēdē informēja vicemērs Atis Deksnis,


uz vakanto amatu pieteikušies pieci kandidāti, no kuriem par piemērotāko atzīta Skorobogatova.

Konkursa izvērtēšanas komisijas sastāvā bija pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos, komisijas priekšsēdētājs Atis Deksnis, pašvaldības Juridiskās daļa vadītāja Dace Arāja, pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde"  vadītājas p.i. Inga Ekuze,  Izglītības pārvaldes eksperte kompetenču un izglītības jautājumos Inta Budriķe, Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Liepājas nodaļas vadītāja Simona Petrovica, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas direktors Helvijs Valcis un pašvaldības Personāla daļas vadītāja Aija Nelsone.

Skorobogatovas līdzšinējā profesionālā pieredze saistīta ar ekonomikas un ģeogrāfijas pasniedzējas darbu vairākās Liepājas skolās, bijusi arī Liepājas Universitātes Sociālo zinātņu katedras lektore.

Jaunā Liepājas 3. pamatskolas direktore St. Pēterburgas Universitātē pabeigusi Ekonomikas fakultāti un apmeklējusi dažādus kvalifikācijas paaugstināšanas kursus saistībā ar pedagoģiju. 


Savus pienākumus viņa sāks pildīt ar 1. augustu.

Deputāti vienlaikus ar Skorobogatovas apstiprināšanu pieņēma lēmumu apmierināt Koziča lūgumu un atbrīvot viņu no darba ar 31.  jūliju.


Domes priekšsēdētājs izteica nožēlu, ka Kozičs nav varējis ierasties, lai saņemtu pašvaldības pateicību, jo atrodas slimnīcā Rīgā, un kopā ar deputātiem sveica Skorobogatovu ar ziediem.

Jaunā skolas direktore pateicās un atzina, ka, stājoties jaunajā amatā, ir "patīkami satraukta", taču viņai ir arī "pieredze, zināšanas, griba un daudz ideju".