No 24. līdz 28.maijam Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā tradicionālo stundu vietā notika citādāks mācību process: darbs dažādās darbnīcās jeb “Kompetence darbībā”. Visai nedēļai tika izvirzīts viens sasniedzamais rezultāts – ir radīts praktiski noderīgs, reāli izmantojams galaprodukts.

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) Dabas māja šī citādā mācību procesa ietvaros jauniešiem piedāvāja izstrādāt produktus ar pievienoto vērtību, jeb pielietojumus praktiski, informē ZIIC Interešu izglītības pedagoģe Justīne Rusakova.

Četru grupu darba rezultātā tika radīti divi maršruti pa Zirgu salu un izveidoti vairāki dabas pētniecības rīki. Lai pētītu dažādus ūdens parametrus, tika izveidoti Seki diski ūdens caurspīdīguma noteikšanai, vairākas versijas grunts skrāpjiem, kas paredzēti zoobentosa jeb ūdenstilpnes dibenā dzīvojošo dzīvnieku ievākšanai, kā arī rīki sauszemes pētniecībai – parauglaukumi, kurus izmanto, lai noteiktu sastopamo indivīdu vai sugu skaitu konkrētā dabas vietā.

28.maijā jaunieši ieradās Zirgu salā un prezentēja savu veikumu, kuru pēc prezentācijas nodeva Dabas mājas rīcībā. Skolēni un pedagogi saņēma arī nelielus suvenīrus, lai motivētu dalībniekus turpināt pētīt un doties dabā.

ZIIC ir gandarīts par jauniešu interesi vides izglītībā un pētniecībā, izsaka pateicību jauniešiem un viņu pedagogiem par izcilu darbu, cerot, ka iesākto viņi turpinās nākotnē, iespējams arī izvēlēsies studēt vides zinību jomā.