1.decembrī Liepājas Universitātē norisinājās kārtējais projekta "Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS" cikla uzsākšanas pasākums, kurā jaunieši no dažādām Liepājas izglītības iestādēm prezentēja gan savu biznesa ideju, gan komersantu izaicinājumu izstrādes pasākumu plānus, informē biedrības "Impact Hub Liepāja" pārstāve Ilze Šupstika.

Pieteikumus projektam bija sagatavojuši gan 12.klašu vidusskolu skolēni, gan Liepājas Valsts tehnikuma audzēkņi, gan Liepājas Universitātes studenti.

Ikvienam dalībniekam IGLS projekts ir lieliska iespēja attīstīt savas uzņēmējprasmes un inovētspējas, izstrādāt savu izdomāto biznesa ideju vai iepazīt kādu specifisku nozari piedaloties dažādu komersantu izaicinājumu attīstīšanā. Komersantu izaicinājumi parasti ir sasaistīti ar jauniešu studijām, piemēram, produkta, mārketinga vai attīstības stratēģijas izstrādes, vai datu bāzes un mobilās lietotnes izveide, vai zaļāka dzīvesveida aktualizēšanai.


Projekta cikla laikā tā dalībnieki saņem stipendiju 200 eiro mēnesī (četru mēnešu garumā), kā arī finansiālu atbalstu savas idejas vai komersantu pieteikto ideju attīstībai, dažādu mentoru un nozaru profesionāļu konsultācijas un ieteikumus kā labāk un pilnvērtīgāk iegūt vēlamo rezultātu viena cikla laikā.

Neraugoties uz intensīvi uzsāktajiem pirmajiem diviem projekta cikliem, kuros jau ir iesaistījušies 65 jaunieši, studējošie un 12. klašu skolēni tiek aicināti pieteikt dalību jau nākamajam 3. ciklam. Pieteikties ir iespējams ŠEIT.

ERAF projekta "Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS" (Nr.1.1.1.3/21/A/004) īstenotāji jeb lieldraugi ir Liepājas Universitāte, biedrība "Impact Hub", Liepājas pilsētas izglītības pārvalde, Liepājas Universitātes attīstības fonds sadarbībā ar informatīvo atbalstītāju Liepājas Valsts tehnikums.

Projekta kopējais īstenošanas laiks ir 15 mēneši (no 01.09.2022. līdz 30.11.2023.).