Liepājas Universitātes (LiepU) organizētajā zinātniskajā seminārā "Režisora radošā laboratorija" atklāja daļiņu režisora Oļģerta Krodera neizsmeļamā radošā mantojuma.

Seminārā, kas šoreiz notika Centrālās zinātniskās bibliotēkas lasītavā, zināmus un līdz šim neizzinātus faktus par režisora Oļģerta Krodera radošā darba niansēm izrādes tapšanas procesā atklāja Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta pētniece Dr. art. Vēsma Lēvalde, savukārt par aktrises un režisores Ināras Kalnarājas paveikto profesionālajā un amatierteātrī referēja LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes lektore lektore Mg. philol. Sandra Okuņeva, bet Ināra Kalnarāja atklāja savas izjūtas un pieredzi darbā ar režisoru Kroderu.

Monogrāfijas "Hamleta vārdi" autore Vēsma Lēvalde, strādājot pie grāmatas, pētījusi arī Oļģerta Krodera privātā arhīva materiālus, daļa no kuriem izmantota grāmatā, taču atstātais mantojums ir tik iespaidīgs, ka ļāvis pētniecei atklāt arī režisora radošās laboratorijas noslēpumus.

Savu priekšlasījumu Lēvalde iesāka, citējot teātra kritiķa Edmunda Zabja sacīto, ka cilvēkiem ir diezgan labs priekšstats par to, kā strādā rakstnieks, mākslinieks, komponists, bet visai vāja nojausma, kā to dara režisors, šajā gadījumā – Oļģerts Kroders. Kāpēc tieši šis režisors?

Tāpēc, uzsvēra pētniece, ka 53 darba gadi ir garākais radošais mūžs Latvijas teātra vēsturē, un tāpēc, ka ir bijuši vairāk nekā 130 iestudējumi, to skaitā operas, operetes, dramatizējumi, paša tulkotas lugas utt. dažādos Latvijas teātros un arī ārpus Latvijas, Vitebskā, ir bijusi 51 publikācija, kurā režisors izsakās par teātra mākslu, un tas pierāda, ka Kroders ir tā vērts, lai pētītu viņa pieredzi. To apliecināja arī unikāls citāts no Krodera personīgās sarakstes, kurā viņš paskaidro, kāpēc nebūtu labs dzīvesbiedrs, – visa viņa dzīve ir teātris, un no otra cilvēka tas prasītu ne tikai izpratni, bet pilnīgu uzupurēšanos.

Lēvalde Krodera darbu viņa radošajā "laboratorijā" dala trīs blokos: darbs ar sevi, darbs ar tekstu un darbs ar aktieri.

"Krodera stāstītais, viņa pieraksti un citi privātā arhīva materiāli atklāj režisora rūpīgo darbu līdz izrādei: kā režisors studējis dramaturģisko materiālu, kā veidojušās viņa iestudējumu koncepcijas, kā to detalizētā izstrāde palīdzējusi sagatavot atbildīgas lomas jaunajiem aktieriem."

Kroderam nebija augstākās izglītības, režisora amatu viņš bija apguvis, vienu gadu studējot augstākajos režijas kursos Maskavā, taču viņš sevi pilnveidoja pats, meklējot atbildes uz neskaitāmiem jautājumiem, kurus pats sev bija uzdevis. Režisora smalkajā rokrakstā aprakstītas papīra lapas rāda, cik skrupulozi viņš iedziļinājies literārajā materiālā, adaptējot to skatuvei. Tieši tikpat rūpīgi viņš gatavoja izrādes tēlu aprakstus, lai pašam būtu skaidrs, ko vēlas no aktiera konkrētajā lomā. Kroders organizēja lekcijas teātrī, lai izglītotu arī aktierus. Vienu no šādu nodarbību protokoliem, ko demonstrēja Lēvalde, parakstījis dzejnieks Jānis Peters, kurš tolaik strādāja par izrāžu vadītāju Liepājas teātrī.

Daudz interesantu nianšu par darbu pie Krodera un savām lomām viņa izrādēs atklāja Ināra Kalnarāja, atzīstot: "Man bija bail no viņa, likās, viņš redz tevi kā rentgenā...". Par dažu lomu, piemēram, Ākstu Krodera iestudētajā Šekspīra "Hamletā" aktrise godīgi atzina: "Tās bija šausmas!"

Gudrais, slavenais, kritiķu mīlētais Kroders, kāds viņš savulaik ieradās Liepājas teātrī, tomēr pratis sarunāties kā līdzīgs ar līdzīgu gan ar aktieriem, gan sētniekiem un "pļēguriem".