Liepājas Virtuālā kinomuzeja apakšsadaļa „Liepājas aktieri kinofilmās” papildināta ar materiālu par aktieri Voldemāru Šoriņu.

Līdz ar to ir zināmā mērā aizsākts jauns virziens. Proti, līdz šim par galveno atskaites punktu tika ņemts Liepājas teātris, un materiāli tika veidoti par aktieriem, kas dažādos laika periodos strādājuši Liepājas teātrī. Taču ir arī latviešu aktieri, kas Liepājas teātrī nekad nav strādājuši, tomēr dzimuši Liepājā. Arī viņiem ir saikne ar Liepāju. Voldemārs Šoriņš ir viens no viņiem. Latvijas teātros strādā arī vēl citi šādi aktieri, un nākotnē Virtuālajā kinomuzejā tiks izvietoti materiāli arī par viņiem.

Pagaidām kā galvenais virziens tomēr paliks Liepājas teātris, tātad, galvenokārt tiks vākti, apkopoti un arī publicēti materiāli par aktieriem, kas strādājuši Liepājas teātrī. Tomēr jau iezīmējušies vairāki virzieni, kuros nākotnē darbu nāksies paplašināt.

Liepājā kādreiz darbojušies vēl divi profesionālie teātri. Padomju laikā šeit darbojās Divkārt Sarkankarogotais Baltijas flotes teātris (krievu teātris), bet laika periodā no 1804. gada līdz 1924.gadam – 1. Liepājas pilsētas teātris (vācu teātris). Pirmais no abiem XX gs. deviņdesmitajos gados pārcēlās uz Kronštati un vairāki aktieri, kas kādreiz strādājuši Liepājā, darbojušies (un vēl joprojām darbojas) Krievijas kino industrijā.

Otra teātra vēsturi faktiski neviens vēl nekad nav pētījis, tomēr ir nepārbaudītas ziņas, ka atsevišķi tā aktieri varētu būt filmējušies mēmā kino periodā.