7.augustā noslēgusies projektu pieteikšana otrajam kultūras projektu konkursam 2022.gadā. Izvērtēšanai saņemti 25 projektu pieteikumi. Visvairāk projektu iesniegti starpdisciplinārajā nozarē – astoņi projekti. Tiem seko mūzikas un dejas, kultūras mantojuma, vizuālās mākslas un tradicionālās kultūras nozares – katrā pa trīs projektu idejām. Dizaina un arhitektūras nozarē pieteikti divi projekti. Pa vienam projekta pieteikumam saņemti filmu, teātra un literatūras nozarēs, informē Kultūras pārvaldes projektu vadītāja Ieva Puka.

Konkursam iesniegtie projekti tālāk tiek nodoti projektu konkursa vērtēšanas komisijai. Tās sēde, kurā tiks pieņemts lēmums par atbalstu iesniegto projektu idejām, iecerēta 23.augustā. Komisiju vada Liepājas Kultūras pārvaldes vadītāja vietnieks Nauris Lazdāns, komisijas sastāvā ir Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Izpilddirektora padomniece Antra Brūna, "Liepājas teātris" valdes locekle Eva Ciekurze, māksliniece Agnese Rudzīte, Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja valdes locekle Sintija Pusaudze, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Būvvalde" galvenā māksliniece Agita Ansule, mākslinieks Mārtiņš Feldmanis, Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla.

Kopējais iesniegto projektu prasītais finansējuma apjoms ir vairāk nekā 90 000 eiro. Pieejamais konkursa budžets projektu ideju atbalstam ir 50 000 eiro. Saskaņā ar nolikumu Kultūras pārvaldes piešķirtā līdzfinansējuma apjoms vienam projektam var būt no 1000 līdz 4000 eiro.
Projektu konkursa rezultāti 24.augustā tiks publicēti www.liepaja.lv/kulturas-projektu-konkurss/.

Otrā kultūras projektu konkursa realizācijas periods plānots no 2022.gada 1.septembra līdz 2023.gada 28.februārim. 2022.gada pirmajam kultūras projektu konkursam tika iesniegtie 63 projektu pieteikumi. 14 projektiem tika piešķirts līdzfinansējums ideju realizēšanai. No atbalstu saņēmušajiem projektiem vairāki jau ir noslēgušies. Lielākā daļa ir īstenošanas gaitā, vairākas aktivitātes iecerētas rudenī un gada nogalē.