Latvijas televīzijas raidījums "Kultūršoks" nupat pievērsis uzmanību pārbūvētajai koncertestrādei "Pūt, vējiņi!", atklājot tajā dažādus trūkumus un kļūdas. Vai tiešām tādi ir, vai tos var vai nevar novērst, vislabāk zināt varēs pēc pirmā koncerta vai pat pirmās sezonas.  Tāpat kā, iespējams, skaidrāks būs vēl viens aspekts, par kuru raidījumā nerunāja. Proti, telpu nomas maksa. Kā portālam irliepaja.lv izteicās kāds producents, kurš lūdza viņa vārdu nepublicēt, nomas maksa esot noteikta pārāk augsta.


Sazināties ar koncertestrādes saimnieci Vitu Hartmani portālam irliepaja.lv neizdevās (uz zvaniem neatbildēja), taču Kultūras pārvaldes vadītājs Juris Jirgens uz jautājumu, vai nomas maksa ir noteikta pārāk augsta, atzina, ka varot piekrist šādam viedoklim.


"To, ka maksa ir par augstu, jūtu pēc producentu reakcijas un lūgumiem vismaz daļēji segt izdevumus par telpu nomu. Mūsu politika gan ir tāda, ka gandrīz visiem atsakām. Izņēmums ir jubilejas koncerts, ko rīko kādreizējais liepājnieks Igo. Daļēji, kopā ar Nacionālo kultūras centru, atbalstīsim arī tautas deju kolektīvu sadancošanos un pūtēju orķestru salidojumu," pastāstīja Jirgens.


Savukārt pašvaldības pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Jānis Vilnītis portālam pastāstīja, ka telpu nomas izcenojumus uz komitejas sēdi virzījusi Vita Hartmane, un tie esot bijuši saskaņoti arī Kultūras pārvaldē.


"Koncertestrādes būvniecības laikā kā konsultants tika algots mūziķis un producents Aivars Hermanis, kuru ieteica mans kolēģis Uldis Sesks. Viņš konsultēja par diviem jautājumiem – par pašu ēku, lai tā būtu piemērota producentiem pasākumu rīkošanai un otru jautājumu – par menedžmenta daļu. Cik zinu, ar Hermani tika runāts arī par nomas maksu, un tā tika salīdzināta ar citām koncertzālēm."


Vilnītis atzina, ka personīgi aktīvi sekojis līdzi visām norisēm, kas saistītas ar "Pūt, vējiņi!" pārbūvi, līdz pērnajam jūlijam, bet pēc tam, kad netika ievēlēts domes priekšsēdētaja amatā, vairs nav to darījis.


"Pateicoties Hermanim, tika labotas vairākas detaļas. Tolaik runājām arī par konteinertipa tualešu iegādi, šī jautājum risināšana tika uzticēta izpilddirekcijai."


Producentu savienības vadītājs Juris Millers, kurš kopā ar citiem Latvijas producentiem bija iepazinies ar pārbūvēto koncertestrādi "Pūt, vējiņi!" portālam irliepaja.lv atzina, ka redzētais Liepājā "mūs ļoti apbēdināja". Producentam kļuvis skaidrs, ka pasākumu izmaksas, ar kādām viņš rēķinājies iepriekš, cerot, ka atjaunotā estrāde atbildīs visiem mūsdienu kritērijiem, tomēr būs "būtiski dārgākas".


"Sapratu, ka būs nepieciešami lielāki tehniski resursi, būs jāīrē papildu personāls – respektīvi, būs jāiegulda papildu finansējums. Taču – paskatīsimies, kāda būs bilance pēc pirmā pasākumā!"


Kā atzina Millers, tā īsti visa aina taps skaidra tikai pēc tam, kad būs aizvadīta koncertestrādes pirmā sezona.


Apgalvojumam, ka nomas maksa noteikta par augstu, nepiekrīt deputāte Dace Bluķe, kura gan pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē, gan pēc tam domes sēdē balsoja par sagatavoto priekšlikumu, viņasprāt, izmaksas ir adekvātas.


"Zemākā cena ir 1000 eiro plus PVN. Arī pie maksimālās summas tie ir ap diviem eiro par krēslu, kas ir adekvāta cena".

Kā atzina Bluķe, pašai producējot koncertus ar krēslu īri, piemēram, pēdējo reizi "Romas dārzā", īres cena bijusi 1,70 eiro par krēslu plus PVN, turklāt šajā gadījumā vēl bijis jāmaksā par transportu, krēslu izkraušanu, salikšanu un savākšanu, tā, ka rezultātā maksa bijusi vēl dārgāka.


Uzziņa

NOMAS MAKSAS CENRĀDIS KONCERTESTRĀDĒ "PŪT, VĒJIŅI!" (EUR ar PVN)

1.Īstermiņa koncertestrādes "Pūt, vējiņi!" noma
1.1.noma vienreizējam pasākumam, 1 diena
(ja nomas objektu iznomā sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai)
līdz 500 krēsliem – 1210,00
no 501 līdz 700 krēsliem – 1694,00
no 701 līdz 1400 krēsliem (un stāvkoncerti) – 3388,00

1.2. noma vienreizējam korporatīvam pasākumam, 1 diena (konferences, semināri, biedrību pasākumi, privāti pasākumi)   
līdz 500 krēsliem – 1331,00
no 501 līdz 700 krēsliem – 1863,40
no 701 līdz 1400 krēsliem (un stāvpasākumi) – 3726,80

1.3. noma regulārām nodarbībām , 1 stunda – 12,70

2. Tirdzniecības vietu noma
2.1. Mazās tirdzniecības vietas (5 m2)*    stunda – 30,25
2.2. Lielās tirdzniecības vietas (ar atsevišķu elektroenerģijas pieslēgumu),** stunda – 60,50

* nomas maksā iekļauts elektroenerģijas patēriņš
** nomas maksā iekļauts elektroenerģijas patēriņš līdz 60 kWh stundā

2.Īstermiņa koncertestrādes nomai:
1)nomas maksā iekļauts – komunālie maksājumi (ūdens un kanalizācija, sadzīves gružu izvešana, elektrības patēriņš līdz 500 kWh dienā, skatuves vinču sistēmas, biļešu tirdzniecības vieta;
2)ja koncertestrāde tiek iznomāta divas dienas pēc kārtas, tiek piemērota nomas maksas atlaide 20% apmērā;
3)ja vienas dienas laikā tiek rīkoti divi viens otram sekojoši pasākumi (papildkoncerts), telpu nomas pamatcenai piemērojams 40% uzcenojums;
4) no pirmdienas līdz ceturtdienai, iznomājot koncertestrādi ne ilgāk kā līdz 3 stundām, piemērojama atlaide 40% apmērā no cenrāža.

(No Liepājas domes 2022.gada 20.janvāra sēdes materiāliem)